Jaunumi

Drukas versija
 
17 decembris 2004

Par tiesas sēdēm 20. - 24.decembrī

Kopumā paredzētas 56 tiesas sēdes:

 
14 decembris 2004

Kukuļņemšanas mēģinājumā apsūdzētam prokuroram atstāj spēkā reālu cietumsodu

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 14.decembrī, izskatot bijušā Daugavpils pilsētas prokuratūras prokurora Alekseja Margeviča un viņa aizstāvja kasācijas sūdzības, atstāja negrozītu Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2004.gada 21.oktobra spriedumu, ar kuru viņam par kukuļņemšanas mēģinājumu noteikts reāls cietumsods uz diviem gadiem. Senāta spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams.

 
13 decembris 2004

Īres nemaksātājs Bogdanovs no dzīvokļa izlikts pamatoti

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedums par Vladimira Bogdanova izlikšanu no četristabu dzīvokļa Rīgā, Deglava ielā stājies likumīgā spēkā jau 2004. gada 22. septembrī. Taču, sakarā ar Bogdanova un viņa aizstāvju sūdzībām valsts institūcijām un uzsāktajām protesta akcijām, Augstākā tiesa uzskata par nepieciešamu paskaidrot, kāds bijis sprieduma pamatojums.

 
10 decembris 2004

Seminārā apgabaltiesām analizē tiesu praksi

2004. gada 10. decembrī Augstākajā tiesā notika seminārs apgabaltiesu Civillietu tiesu kolēģiju (461. telpā) un Krimināllietu tiesu kolēģiju (146. telpā) tiesnešiem. Programmu, pamatojoties uz apgabaltiesu ieteikumiem, sastāda Augstākās tiesas speciālisti, ziņojumus sniedz gan Augstākās tiesas senatori un tiesneši, gan zinātnieki un Tieslietu ministrijas pārstāvji. Pasākuma norise plānota no plkst. 10.00 līdz 13.00.

 
10 decembris 2004

Par tiesas sēdēm 13. - 17.decembrī

Kopumā paredzētas 95 tiesas sēdes:

 
9 decembris 2004

Par dīzeļdegvielas zādzību piespriež bargāku sodu

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 9.decembrī, izskatot lietu Sergeja Artimoviča apsūdzībā par dīzeļdegvielas zādzību no maģistrālā naftas vada, atcēla Zemgales apgabaltiesas 2004.gada 21.aprīļa spriedumu daļā par noteikto sodu un piesprieda viņam brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem ar mantas konfiskāciju.

 
8 decembris 2004

ANO pretkorupcijas reklāmas kampaņa simboliski sāksies Augstākajā tiesā

Uzsverot tiesu varas būtisko lomu korupcijas apkarošanā, rīt, 9. decembrī, Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas dienā, Latvijas Republikas Augstākajā tiesā notiks ANO sociālās pretkorupcijas televīzijas reklāmas kampaņas atklāšana.

 
7 decembris 2004

Noraida pieteikumu par jaunatklātiem apstākļiem

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 7.decembrī noraidīja Eduarda Iricjana pieteikumu sakarā jaunatklātiem apstākļiem lietā par PMLP izdotu izbraukšanas rīkojumu. Pieteicējs lūdza Senātu atcelt Rīgas apgabaltiesas 2001.gada 5.jūnija spriedumu, kā jaunatklātu apstākli norādot Eiropas Cilvēktiesību tiesas 1998.gada 21.jūnija spriedumu lietā „Berrehabs pret Nīderlandi”.

 
3 decembris 2004

Par tiesas sēdēm 6. - 10.decembrī

Kopumā paredzētas 59 tiesas sēdes:

 
1 decembris 2004

Izbeidz tiesvedību SIA „Akvašips” pieteikumā par streiku uz kuģa „Taganroga”

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments 1.decembrī, izskatot SIA „Akvašips” blakus sūdzību, atzina par pamatotu Rīgas apgabaltiesas lēmumu, ar kuru izbeigta tiesvedība lietā par streiku uz kuģa „Taganroga”.