Jaunumi

Drukas versija
 
9 maijs 2005

Augstākā tiesa secina, ka apgabaltiesu prakse nekustamā īpašuma izsoles aktu apstiprināšanā nav vienota

Augstākās tiesas Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļa un Civillietu tiesu palāta apkopojusi apgabaltiesu praksi par nekustamā īpašuma izsoles aktu apstiprināšanu. Apkopojumā aplūkota izsoles sākumcenas noteikšana, zemesgrāmatā ierakstīto parādu un apgrūtinājumu dzēšana, kā arī nekustamā īpašuma vērtības noteikšana, izpildot tiesas spriedumu. Apkopojumā izmantotas 156 lietas, kas izskatītas 2004.gada pirmajā pusgadā.

 
6 maijs 2005

Tiesa mīkstina Dainim Žagaram piespriesto sodu

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 5.maijā pasludināja spriedumu Daiņa Žagara un Jāņa Skujas krimināllietā par kukuļošanu. Apelācijas instances tiesa atcēla Rīgas apgabaltiesas 2004. gada 22. novembra spriedumu daļā par D.Žagaram piespriestā soda izciešanu, bet spriedumu daļā par tiesājamo Jāni Skuju atstāja negrozītu.

 
6 maijs 2005

Par tiesas sēdēm 9. – 13. maijā

Kopumā paredzētas 53 tiesas sēdes:

 
2 maijs 2005

Atlikta Jeršova un Račkovska krimināllietas izskatīšana

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā šodien, 2.maijā, bija paredzēts izskatīt Aleksandra Jeršova un Oļega Račkovska krimināllietu. Taču to atlika uz nenoteiktu laiku, jo tiesājamais Jeršovs neieradās tiesas sēdē un viņa atrašanās vieta nav zināma.

 
29 aprīlis 2005

Par tiesas sēdēm 2. – 6. maijā

Kopumā paredzētas 78 tiesas sēdes:

 
28 aprīlis 2005

Tiesa atzīst Cēsnieku un Opekunu par vainīgiem

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 26. aprīlī atcēla Rīgas apgabaltiesas 2004. gada 11. oktobra spriedumu daļā par Valtera Cēsnieka un Oļega Opekuna attaisnošanu.
Tiesa nosprieda, ka abi tiesājamie atzīstami par vainīgiem slepkavības organizēšanā un sodāmi ar brīvības atņemšanu uz 11 gadiem slēgtā cietumā, ar policijas kontroli uz diviem gadiem, kā arī mantas konfiskāciju.

 
27 aprīlis 2005

Senāts atstāj negrozītu spriedumu „Marss” lietā

Augstākā tiesa paplašinātā Senāta sastāvā 27.aprīlī izskatīja Rīgas domes un riteņbraukšanas kluba „Marss” kasācijas sūdzības prasībā pret Finanšu ministriju un VAS „Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi un ēkām Brīvības gatvē 207. Senāts atstāja negrozītu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas spriedumu, kurā Rīgas domes un riteņbraukšanas kluba „Marss” prasības tika noraidītas.

 
26 aprīlis 2005

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem advokātu zvērestus

26. aprīlī Augstākās tiesas priekšsēdētājam A. Guļānam zvērestus nodeva 28 advokāti.
Viņi zvērēja būt uzticīgi Latvijai, godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, savā advokāta darbā nerakstīt un nerunāt neko tādu, kas varētu kaitēt valstij, sabiedrībai, ģimenei un tikumībai, godīgi pildīt zvērināta advokāta pienākumus, sargāt savu pilnvardevēju vai to personu intereses, kuru lietas vada, apzinoties, ka par savu darbību jāatbild likuma priekšā.

 
22 aprīlis 2005

Par tiesas sēdēm 25. – 29. aprīlī

Kopumā paredzētas 50 tiesas sēdes:

 
19 aprīlis 2005

Genocīdā apsūdzētā N.Tessa lietā atstāj negrozītu apelācijas instances tiesas lēmumu

Augstākās tiesas Senāts, kasācijas kārtībā izskatot genocīdā apsūdzētā Nikolaja Tessa lietu, 19.aprīlī atstāja negrozītu Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas lēmumu. N.Tessa iesniegto kasācijas sūdzību Senāts atstāja bez apmierinājuma. Senāta lēmums nav pārsūdzams.