Jaunumi

Drukas versija
 
23 novembris 2004

Piespriež bargāku sodu par neatļautu narkotiku iegādi un tirdzniecību

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 23.novembrī, izskatot lietu Leonīda Bobrova apsūdzībā par neatļautu psihotropo vielu iegādi un realizēšanu, atcēla Rīgas apgabaltiesas 2004.gada 27.aprīļa spriedumu daļā par noteikto sodu un piesprieda viņam brīvības atņemšanu uz diviem gadiem bez mantas konfiskācijas. Kā papildsods noteikta policijas kontrole uz trīs gadiem pēc atbrīvošanās no soda izciešanas.

 
23 novembris 2004

Lietu par Valsts būvinspekcijas lēmumu nodod izskatīšanai Senāta kopsēdē

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 23.novembrī, izskatot lietu par Valsts būvinspekcijas lēmumu, ar kuru noteikts pārtraukt būvniecību Rīgā, Gaismas ielā, nolēma kasācijas sūdzību nodot izskatīšanai Senāta kopsēdē. Senāta sēdes datums vēl nav noteikts.

 
17 novembris 2004

Augstākā tiesa atceļ spriedumu par bezmantinieka mantas atzīšanu

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments 17.novembrī atcēla Preiļu rajona tiesas 2000.gada 23.marta spriedumu, ar kuru nekustamais īpašums Aglonas pagastā atzīts par bezmantinieka mantu. Lieta nodota jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai citā tiesnešu sastāvā.

 
17 novembris 2004

Par tiesas sēdēm 22. – 26.novembrī

Kopumā paredzētas 66 tiesas sēdes, tai skaitā izskatot arī blakus sūdzības:

 
16 novembris 2004

Iesniedz protestu par Rīgas apgabaltiesas spriedumu „Ave Sol” lietā

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Mārtiņš Dudelis 16.novembrī parakstījis protestu, ar kuru lūdz atcelt Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2004.gada 29.aprīļa spriedumu Latvijas Pareizticīgās baznīcas Sinodes prasībā pret Rīgas Domi par īpašuma tiesību atzīšanu. M.Dudelis lūdz Senātu lietu nodot jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesai citā tiesnešu sastāvā.

 
12 novembris 2004

Par tiesas sēdēm 15. – 17.novembrī

Kopumā paredzētas 40 tiesas sēdes:

 
11 novembris 2004

Augstākā tiesa atstāj spēkā genocīdā apsūdzētajam N.Tessam piespriesto sodu

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta, izskatot genocīdā apsūdzētā Nikolaja Tessa lietu, 11.novembrī nolēma atstāt negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru viņam piespriesta brīvības atņemšana uz diviem gadiem nosacīti un noteikts pārbaudes laiks uz diviem gadiem. Apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu iesniedza tiesājamais N.Tess.

 
9 novembris 2004

Senāts nodod jaunai izskatīšanai "Lata International" krimināllietu

Augstākās tiesas Senāta krimināllietu departaments 9.novembrī, izskatot krimināllietu, kurā par mantas piesavināšanos lielā apmērā apsūdzētas astoņas personas, atcēla Rīgas apgabaltiesas 2003.gada 19.decembra spriedumu daļā par tiesājamā Gata Krūzes attaisnošanu pēc Latvijas KK 162.panta otrās daļas par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu.

 
5 novembris 2004

Par tiesas sēdēm 8. – 13.novembrī

Kopumā paredzētas 62 tiesas sēdes, tai skaitā izskatot arī blakus sūdzības:

 
2 novembris 2004

Tiesnešu "ēnas" vērtē piedzīvoto Augstākajā tiesā

26. un 28.oktobrī Augstāko tiesu apmeklēja sešas ēnas – trīs tieslietu studenti un trīs skolēni, kuri pavadīja dienu kopā ar kādu no Augstākās tiesas tiesnešiem. Juristu dienu nobeigumā ēnām veltītajā preses konferencē Latvijas Universitātē jaunieši atzina, ka, viņuprāt, tiesneša darbs prasa augstu atbildības izjūtu, pacietību un pat drosmi. Tomēr gandarījums par taisnīgu spriedumu atsverot visas darba gaitā sastaptās grūtības.