Jaunumi

Drukas versija
 
3 septembris 2004

Augstākā tiesa atceļ lēmumu par prasības nodrošināšanu E.Saburovas lietā

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta, izskatot Eneses Saburovas blakussūdzību par Rīgas apgabaltiesas 2004.gada 15.jūlija lēmumu, šodien atcēla pieņemto prasības nodrošinājuma lēmumu un lietu nodeva jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai. AT atzina, ka konkrētajā gadījumā Rīgas apgabaltiesai nav bijuši pietiekami motīvi, kādēļ prasība zaudējumu piedziņas lietā, kas saistīta ar administratīvo lietu, nodrošināma, ņemot vērā, ka Administratīvajā tiesā lieta vēl nav izskatīta.

 
2 septembris 2004

Notāri nodod zvērestu

2.septembrī četri notāri nodeva svinīgo zvērestu Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētāja pienākumu izpildītājam, AT priekšsēdētāja vietniekam Pāvelam Gruziņam.

 
30 augusts 2004

Krimināllietā par viltotas naudas izplatīšanu iepriekš attaisnotam tiesājamam AT piespriež nosacītu sodu

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu tiesu palāta, izskatot krimināllietu par viltotas naudas izgatavošanu un izplatīšanu, tiesājamam Vladimiram Stolbovam piesprieda brīvības atņemšanu uz trim gadiem nosacīti. Vidzemes apgabaltiesa iepriekš viņu attaisnoja. Kā papildsods V.Stolbovam noteikta mantas konfiskācija, pārbaudes laiks noteikts uz diviem gadiem.

 
13 augusts 2004

Sļivenko ģimenes lietu skatīs Administratīvā rajona tiesa

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments šodien tiesas sēdē atzina par pamatotu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem Sļivenko ģimenes lietā. Senāts atcēla Rīgas apgabaltiesas 1998.gada 6.maija lēmumu, ar kuru tika atstāts spēkā lēmums par Tatjanas un Karinas Sļivenko izraidīšanu no Latvijas.

 
9 jūlijs 2004

Augstākā tiesa apkopojusi tiesu praksi krimināllietās, kuras izskata bez pierādījumu pārbaudes parastajā un saīsinātā procesa kārtībā

Augstākās tiesas (AT) Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļa, sadarbībā ar Senāta Krimināllietu departamentu apkopojusi tiesu praksi Latvijas Kriminālprocesa kodeksa 2761.panta 4.daļas un 416.panta 4.daļas normu piemērošanā.  

 
5 jūlijs 2004 Latvijas Republikas Augstākā tiesa uzņemta ES Valsts padomju un augstāko administratīvo tiesu asociācijā

Latvijas Republikas Augstākā tiesa uzņemta ES Valsts padomju un augstāko administratīvo tiesu asociācijā

2004. gada 15. jūnijā Hāgā, Nīderlandē Eiropas Savienības Valsts padomju un augstāko administratīvo tiesu asociācijas ģenerālajā asamblejā par tās dalībnieci kļuva arī LR Augstākā tiesa, kas kopš 2003. gada bija novērotāja statusā.

 
14 jūnijs 2004

Hāgā notiek starptautiska konference

Šodien un rīt Hāgā notiek Eiropas Savienības valstu padomju un Augstāko Administratīvo tiesu pārstāvju konference par ES tiesību aktu kvalitāti un to ieviešanu un pielietošanu nacionālajās tiesību sistēmās. No Latvijas konferencē piedalās Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns un Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Jautrīte Briede.

 
10 jūnijs 2004

Advokāti nodod svinīgo zvērestu

Šodien 33 jaunuzņemti zvērināti advokāti nodeva svinīgo zvērestu Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētājam Andrim Guļānam.

 
2 jūnijs 2004

Augstākajā tiesā viesojas ECT prezidents

Piektdien, 4.jūnijā Augstākajā tiesā (AT) viesosies Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) prezidents profesors Lucius Vildhābers (Luzius Wildhaber). ECT prezidents tiesnešiem stāstīs par Cilvēktiesību tiesas reformu un jaunākajām tendencēm ECT darbā.

 
28 maijs 2004

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Bukarestē vērtē Latvijas pieredzi tiesnešu iecelšanā "amatā"

20. maijā Bukarestē, Rumānijā, divpadsmitajā gadskārtējā starptautiskajā tiesnešu konferencē, kuras tēma šogad bija "Tiesu neatkarības un atbildības līdzsvarošana", ziņojumu sniedza arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns.