Jaunumi

Drukas versija
 
7 aprīlis 2005

Atliek lietas izskatīšanu par PVN atmaksas izkrāpšanu

Augstākās tiesas krimināllietu tiesu palāta, 7.aprīlī apelācijas kārtībā sāka izskatīt krimināllietu par PVN atmaksas izkrāpšanu Gunāra Ceplīša apsūdzībā un nolēma lietas izskatīšanu atlikt. Šodien tiesa nopratināja trīs lieciniekus un uzlika par pienākumu atvest uz tiesas sēdi vēl divus lieciniekus. Nākamais tiesas sēdes datums pagaidām nav noteikts.

 
5 aprīlis 2005

Lietu par kontrabandu nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 5.aprīlī, izskatot krimināllietu Olgas Salašas un Valērija Tihomirova apsūdzībā par kontrabandu lielā apmērā, atcēla Rīgas apgabaltiesas lēmumu un nodeva lietu jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai citā tiesnešu sastāvā. Apelācijas instances tiesa iepriekš bija atstājusi negrozītu Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas spriedumu, ar kuru tiesājamie tika attaisnoti. Senāta lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

 
1 aprīlis 2005

Par tiesas sēdēm 4. – 8. aprīlī

Kopumā paredzētas 76 tiesas sēdes:

 
24 marts 2005

Par tiesas sēdēm no 29.marta līdz 1.aprīlim

Kopumā paredzētas 33 tiesas sēdes:

 
24 marts 2005

Senāts rīcības sēdē noraida Jāņa Miglava kasācijas sūdzību

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 24.martā rīcības sēdē noraidīja tiesājamā Jāņa Miglava kasācijas sūdzību par Vidzemes apgabaltiesas 2005.gada 22.februāra spriedumu. Senāta lēmums nav pārsūdzams, līdz ar to likumīgā spēkā stājies Vidzemes apgabaltiesas 22.februārī piespriestais sods brīvības atņemšana uz trīs gadiem, atņemot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trīs gadiem.

 
23 marts 2005

Tiesai atkārtoti jāvērtē prasība pret Kārli Streipu par goda un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu

Augstākās tiesas Senāts 23.martā atcēla Rīgas apgabaltiesas 2004.gada 22.novembra spriedumu, ar kuru noraidīta Līgas Muzikantes un Līgas Krieviņas prasība pret Kārli Streipu par goda un cieņas aizskarošu ziņu atsaukšanu un mantiskās kompensācijas piedziņu. Senāts lietu nodeva jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesai citā tiesnešu sastāvā. Senāts tiesas sēdē paziņoja sprieduma rezolutīvo daļu un ar motivētu Senāta spriedumu varēs iepazīties pēc divām nedēļām. Spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams.

 
22 marts 2005

Atstāj spēkā lēmumu par tiesvedības apturēšanu Brīvības gatves iekšpagalma apbūves lietā

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 22.martā atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas 2004.gada 7.decembra lēmumu, ar kuru apturēta tiesvedība SIA „N&J” prasībā par vairāk nekā 300 000 latu zaudējumu piedziņu. Tiesvedība lietā apturēta līdz ekspertīzes pabeigšanai. Spriedums nav pārsūdzams.

 
18 marts 2005

Senāts atceļ Valsts kontroles padomes lēmumu „Lattelekom SIA” revīzijas lietā

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 18.martā pasludināja spriedumu un atcēla Valsts kontroles padomes 2004.gada 22.septembra lēmumu „Lattelekom SIA” revīzijas lietā. Senāta spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams.

 
18 marts 2005

Par tiesas sēdēm 21. – 24. martā

Kopumā paredzētas 75 tiesas sēdes:

 
17 marts 2005

Vietējo laikrakstu žurnālisti diskutē par tiesu varu Latvijā

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns 17. martā rīkoja pirmo tikšanos ar vietējo laikrakstu žurnālistiem. Tikšanās izvērtās interesantā diskusijā par tiesu varas aktualitātēm Latvijā.