Jaunumi

Drukas versija
 
1 marts 2005

Augstākā tiesa publisko pētījumu par soda noteikšanu atsevišķu kategoriju lietās

Augstākās tiesas Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļa sadarbībā ar Senāta Krimināllietu departamentu apkopojusi pirmās instances tiesu praksi soda noteikšanā lietās par patvaļīgu koku ciršanu, tīšu vidēja smaguma miesas bojājumu nodarīšanu un ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu apreibinošu vielu iespaidā.

 
28 februāris 2005

Atstāj negrozītu spriedumu par LMT pamatkapitāla daļu pārdošanu

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 28.februārī apmierināja valsts interesēs celto Ģenerālprokuratūras prasību un atzina, ka īpašuma tiesības uz 23% SIA „Latvijas Mobilais telefons” (LMT) pamatkapitāla daļām pieder Latvijas Republikai. Tādējādi tiesa noraidīja BOVAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) un AS „Digitālais Latvijas radio un televīzijas centrs” (DLRTC) apelācijas sūdzībās ietverto lūgumu atzīt īpašuma tiesības uz LMT pamatkapitāla daļām LVRTC.

 
25 februāris 2005

Par tiesas sēdēm no 28. februāra līdz 4. martam

Kopumā paredzētas 58 tiesas sēdes:

 
24 februāris 2005

Pabeidz izskatīt „Logos centra” lietu

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 24.februārī pasludināja spriedumu Jurija Jurjeva un Jurija Kutirova krimināllietā, daļēji atceļot Vidzemes apgabaltiesas 2003.gada 22.aprīļa spriedumu. Apelācijas instances tiesa attaisnoja J.Jurjevu trijās no vienpadsmit apsūdzībām, par kurām viņu bija notiesājusi pirmās instances tiesa.

 
22 februāris 2005

Senāts atceļ spriedumu „OBERMEYER PLANEN+BERATEN GmbH” lietā

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 22.februārī atcēla Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas 2004.gada 6.oktobra spriedumu, par kuru kasācijas sūdzību bija iesniedzis Latvijas Republikas Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB). Lieta tiks skatīta no jauna Administratīvajā apgabaltiesā.

 
21 februāris 2005

Augstākās tiesas priekšsēdētājs rīt iesniegs vēstuli Saeimas priekšsēdētājai, nosaucot ģenerālprokurora kandidātu

Šodien, 21. februārī, pēc tikšanās ar Ministru prezidentu Aigaru Kalvīti, kurš
uzsvēra, ka valdošā koalīcija vēlētos balsot par ģenerālprokurora kandidātu pirms pašvaldību vēlēšanām, ja tas tiktu nominēts tādā laikā, kas būtu pietiekams nepieciešamajai amatpersonu apstiprināšanas procedūrai Saeimā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns uzaicināja uz pārrunām ģenerālprokuroru Jāni Maizīti.

 
18 februāris 2005 Alfons Cīrulis saņem Tieslietu ministrijas un Augstākās tiesas atzinības rakstus un Zelta spalvu

Alfons Cīrulis saņem Tieslietu ministrijas un Augstākās tiesas atzinības rakstus un Zelta spalvu

18.februārī tieslietu ministre Solvita Āboltiņa ilggadējam tiesnesim un kancelejas priekšniekam Alfonam Cīrulim pasniedza Zelta spalvu un Tieslietu ministrijas atzinības rakstu par mūža ieguldījumu tiesneša darbā un tiesu sistēmas stiprināšanā. Augstākās tiesas apbalvojumu pasniedza priekšsēdētājs Andris Guļāns.

 
18 februāris 2005

Par tiesas sēdēm 21. – 25.februārī

Kopumā paredzētas 78 tiesas sēdes:

 
15 februāris 2005

Senāts noraida Andreja Sončika prasību par atjaunošanu VID ģenerāldirektora amatā

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 15.februārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas 2004.gada 4.oktobra spriedumu, ar kuru noraidīta Andreja Sončika prasība par atjaunošanu VID ģenerāldirektora amatā. Kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu iesniedza A.Sončiks. Senāta spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams.

 
15 februāris 2005

Augstākās tiesas priekšsēdētājs rīkos preses konferenci

Ceturtdien, 17. februārī plkst 12. 00 Augstākās tiesas 461. telpā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns aicina uz preses konferenci žurnālistus, lai dienu pirms Augstākās tiesas gada pārskata plēnuma dalītos pārdomās par tiesas darba vērtējumu, nākotnes iecerēm un šī brīža Latvijas aktualitātēm.