Jaunumi

Drukas versija
 
30 novembris 2004

Preču zīmes „NIVEJA Dzintars” reģistrāciju atzīst par spēkā neesošu

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 30.novembrī, izskatot AS „Dzintars” kasācijas sūdzību, atzina par pamatotu Patentu valdes Apelācijas padomes lēmumu, ar kuru preču zīmes „NIVEJA Dzintars” reģistrācija atzīta par spēkā neesošu. Senāta lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams, līdz ar to AS „Dzintars” prasība ir noraidīta visās trīs tiesu instancēs.

 
26 novembris 2004

Par tiesas sēdēm no 29.novembra līdz 3.decembrim

Kopumā paredzētas 77 tiesas sēdes:

 
23 novembris 2004

Aicina darbā Kancelejas vadītāju un Informātikas nodaļas vadītāju

Latvijas Republikas Augstākā tiesa sakarā ar reorganizāciju konkursa kārtībā aicina darbā
AUGSTĀKAS TIESAS KANCELEJAS VADĪTĀJU

 
23 novembris 2004

Piespriež bargāku sodu par neatļautu narkotiku iegādi un tirdzniecību

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 23.novembrī, izskatot lietu Leonīda Bobrova apsūdzībā par neatļautu psihotropo vielu iegādi un realizēšanu, atcēla Rīgas apgabaltiesas 2004.gada 27.aprīļa spriedumu daļā par noteikto sodu un piesprieda viņam brīvības atņemšanu uz diviem gadiem bez mantas konfiskācijas. Kā papildsods noteikta policijas kontrole uz trīs gadiem pēc atbrīvošanās no soda izciešanas.

 
23 novembris 2004

Lietu par Valsts būvinspekcijas lēmumu nodod izskatīšanai Senāta kopsēdē

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 23.novembrī, izskatot lietu par Valsts būvinspekcijas lēmumu, ar kuru noteikts pārtraukt būvniecību Rīgā, Gaismas ielā, nolēma kasācijas sūdzību nodot izskatīšanai Senāta kopsēdē. Senāta sēdes datums vēl nav noteikts.

 
17 novembris 2004

Augstākā tiesa atceļ spriedumu par bezmantinieka mantas atzīšanu

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments 17.novembrī atcēla Preiļu rajona tiesas 2000.gada 23.marta spriedumu, ar kuru nekustamais īpašums Aglonas pagastā atzīts par bezmantinieka mantu. Lieta nodota jaunai izskatīšanai tai pašai tiesai citā tiesnešu sastāvā.

 
17 novembris 2004

Par tiesas sēdēm 22. – 26.novembrī

Kopumā paredzētas 66 tiesas sēdes, tai skaitā izskatot arī blakus sūdzības:

 
16 novembris 2004

Iesniedz protestu par Rīgas apgabaltiesas spriedumu „Ave Sol” lietā

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Mārtiņš Dudelis 16.novembrī parakstījis protestu, ar kuru lūdz atcelt Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2004.gada 29.aprīļa spriedumu Latvijas Pareizticīgās baznīcas Sinodes prasībā pret Rīgas Domi par īpašuma tiesību atzīšanu. M.Dudelis lūdz Senātu lietu nodot jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesai citā tiesnešu sastāvā.

 
12 novembris 2004

Par tiesas sēdēm 15. – 17.novembrī

Kopumā paredzētas 40 tiesas sēdes:

 
11 novembris 2004

Augstākā tiesa atstāj spēkā genocīdā apsūdzētajam N.Tessam piespriesto sodu

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta, izskatot genocīdā apsūdzētā Nikolaja Tessa lietu, 11.novembrī nolēma atstāt negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru viņam piespriesta brīvības atņemšana uz diviem gadiem nosacīti un noteikts pārbaudes laiks uz diviem gadiem. Apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu iesniedza tiesājamais N.Tess.