Jaunumi

Drukas versija
 
21 decembris 2004

Par slepkavību apsūdzētā lietu nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 21.decembrī, izskatot tiesājamā Mihaila Usačova kasācijas sūdzību, atcēla Latgales apgabaltiesas 2004.gada 20.oktobra spriedumu un lietu nodeva jaunai iztiesāšanai tai pašai tiesai citā tiesnešu sastāvā. Drošības līdzekli – apcietinājumu Senāts atstāja negrozītu. Senāta lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

 
20 decembris 2004

Protestu par Rīgas apgabaltiesas spriedumu „Ave Sol” lietā Senāts skatīs 12.janvārī

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments 2005.gada 12.janvārī atklātā tiesas sēdē paredzējis izskatīt M.Dudeļa protestu par Rīgas apgabaltiesas spriedumu Latvijas Pareizticīgo baznīcas prasībā pret Rīgas domi. Senāts kasācijas kārtībā lems, vai ir atceļams Rīgas apgabaltiesas 2004.gada 29.aprīļa spriedums, ar kuru Rīgas Pareizticīgo baznīcai atjaunotas īpašuma tiesības uz „Ave Sol” koncertzāles ēku Rīgā, Citadeles ielā 7.

 
20 decembris 2004

Augstākajā tiesā pabeigta nelikumīgi represēto personu reabilitācija

2004. gada nogalē Augstākajā tiesā oficiāli darbu pabeigusi Reabilitācijas daļa, kas tika izveidota 1991. gada decembrī saskaņā ar likumu „Par nelikumīgi represēto personu reabilitāciju”. Daļas uzdevums bija izlemt jautājumus par reabilitāciju tām personām, kuras padomju okupācijas gados bija represētas ar kara tribunālu un tiesu spriedumiem.

 
17 decembris 2004

Par tiesas sēdēm 20. - 24.decembrī

Kopumā paredzētas 56 tiesas sēdes:

 
14 decembris 2004

Kukuļņemšanas mēģinājumā apsūdzētam prokuroram atstāj spēkā reālu cietumsodu

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments 14.decembrī, izskatot bijušā Daugavpils pilsētas prokuratūras prokurora Alekseja Margeviča un viņa aizstāvja kasācijas sūdzības, atstāja negrozītu Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2004.gada 21.oktobra spriedumu, ar kuru viņam par kukuļņemšanas mēģinājumu noteikts reāls cietumsods uz diviem gadiem. Senāta spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams.

 
13 decembris 2004

Īres nemaksātājs Bogdanovs no dzīvokļa izlikts pamatoti

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedums par Vladimira Bogdanova izlikšanu no četristabu dzīvokļa Rīgā, Deglava ielā stājies likumīgā spēkā jau 2004. gada 22. septembrī. Taču, sakarā ar Bogdanova un viņa aizstāvju sūdzībām valsts institūcijām un uzsāktajām protesta akcijām, Augstākā tiesa uzskata par nepieciešamu paskaidrot, kāds bijis sprieduma pamatojums.

 
10 decembris 2004

Seminārā apgabaltiesām analizē tiesu praksi

2004. gada 10. decembrī Augstākajā tiesā notika seminārs apgabaltiesu Civillietu tiesu kolēģiju (461. telpā) un Krimināllietu tiesu kolēģiju (146. telpā) tiesnešiem. Programmu, pamatojoties uz apgabaltiesu ieteikumiem, sastāda Augstākās tiesas speciālisti, ziņojumus sniedz gan Augstākās tiesas senatori un tiesneši, gan zinātnieki un Tieslietu ministrijas pārstāvji. Pasākuma norise plānota no plkst. 10.00 līdz 13.00.

 
10 decembris 2004

Par tiesas sēdēm 13. - 17.decembrī

Kopumā paredzētas 95 tiesas sēdes:

 
9 decembris 2004

Par dīzeļdegvielas zādzību piespriež bargāku sodu

Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta 9.decembrī, izskatot lietu Sergeja Artimoviča apsūdzībā par dīzeļdegvielas zādzību no maģistrālā naftas vada, atcēla Zemgales apgabaltiesas 2004.gada 21.aprīļa spriedumu daļā par noteikto sodu un piesprieda viņam brīvības atņemšanu uz pieciem gadiem ar mantas konfiskāciju.

 
8 decembris 2004

ANO pretkorupcijas reklāmas kampaņa simboliski sāksies Augstākajā tiesā

Uzsverot tiesu varas būtisko lomu korupcijas apkarošanā, rīt, 9. decembrī, Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas dienā, Latvijas Republikas Augstākajā tiesā notiks ANO sociālās pretkorupcijas televīzijas reklāmas kampaņas atklāšana.