Jaunumi

Drukas versija
 
3 novembris 2017

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 6. līdz 10.novembrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

 
3 novembris 2017 Konferencē akcentē tiesneša neatkarības trīs aspektus: ārējā, sistēmas un tiesneša personības neatkarība

Konferencē akcentē tiesneša neatkarības trīs aspektus: ārējā, sistēmas un tiesneša personības neatkarība

Tiesneša neatkarības jēdziena centrālā ass ir pats tiesnesis kā personība – piektdien, 3.novembrī, Latvijas Tiesnešu konferencē uzsvēra Tieslietu padomes un Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

 
2 novembris 2017

Atzīst par pamatotu VID lēmumu par iedzīvotāju ienākumu nodokļa piemērošanu no kapitāla pieauguma

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 1.novembrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru atstāts spēkā Valsts ieņēmumu dienesta lēmums, nosakot pienākumu samaksāt budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokli no kapitāla pieauguma un nokavējuma naudu. Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams.

 
1 novembris 2017

Strīdā par preču zīmi “Reval Hotel Elizabete” atstāj negrozītu apgabaltiesas spriedumu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 31.oktobrī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicējas SIA „Elizabetes centrs” pieteikums par Patentu valdes Apelācijas padomes lēmumu, ar kuru apmierināts trešās personas iebildums pret SIA „Elizabetes centrs” par preču zīmes „Reval Hotel Elizabete” reģistrāciju Latvijā. Augstākā tiesa atzina, ka apgabaltiesa pamatoti secinājusi, ka apstrīdētā preču zīme „Reval Hotel Elizabete” ir tik līdzīga trešās personas agrāk reģistrētajai kombinētajai preču zīmei „ELIZA BETE HOTEL”, ka patērētāji minētās preču zīmes varētu sajaukt vai uztvert kā savstarpēji saistītas.

 
1 novembris 2017 3.novembra tiesnešu konferences pamattēma – tiesneša neatkarība

3.novembra tiesnešu konferences pamattēma – tiesneša neatkarība

Piektdien, 3.novembrī, Latvijas tiesneši pulcēsies uz tiesnešu konferenci, kuras pamattēma šogad – tiesneša neatkarība.
Tēmas aktualitāte pamatota ar Eiropas Tieslietu padomju tīkla aptaujas par tiesnešu neatkarību rezultātiem, kas atkārtoti uzrāda, ka Latvijas tiesnešu pašvērtējums par savu neatkarību ir viszemākais no visām Eiropas valstīm.

 
1 novembris 2017 APKOPOTA TIESU PRAKSE PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS LIETĀS

APKOPOTA TIESU PRAKSE PATĒRĒTĀJU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS LIETĀS

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa apkopojusi Civillietu departamenta praksi patērētāju tiesību aizsardzības jomā.
Apkopojumā sistematizētas Civillietu departamenta atziņas saistībā ar patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem, kas bijuši nozīmīgi tiesā izskatītajās lietās.

 
1 novembris 2017 AKTUALIZĒTS AUGSTĀKĀS TIESAS PRAKSES APKOPOJUMS PUBLISKO IEPIRKUMU LIETĀS

AKTUALIZĒTS AUGSTĀKĀS TIESAS PRAKSES APKOPOJUMS PUBLISKO IEPIRKUMU LIETĀS

Augstākās tiesas mājaslapā publiskots Augstākās tiesas prakses apkopojums publisko iepirkumu lietās, kurā strukturēti apkopotas Augstākās tiesas atziņas un prakses piemēri publisko iepirkumu lietās. Tas dod iespēju vienuviet iepazīties ar aktuālo tiesas praksi un tādējādi vienveido publisko iepirkumu tiesību normu izpratni un piemērošanu.

 
31 oktobris 2017 SVEICAM TIESNEŠUS VALERIJANU JONIKĀNU UN ILZI SKULTĀNI – TRIJU ZVAIGŽŅU ORDEŅA VIRSNIEKUS!

SVEICAM TIESNEŠUS VALERIJANU JONIKĀNU UN ILZI SKULTĀNI – TRIJU ZVAIGŽŅU ORDEŅA VIRSNIEKUS!

Par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesim Valerijanam Jonikānam un Administratīvo lietu departamenta tiesnesei Ilzei Skultānei piešķirts augstākais valsts apbalvojums – Triju zvaigžņu ordenis. Ordeņa kapituls tiesnešiem piešķīris ordeņa IV šķiru.

 
27 oktobris 2017 TIESNESIS MĀRTIŅŠ MITS IEPAZĪSTINA AR EIROPAS CILVĒKTIESĪBU TIESAS AKTUALITĀTĒM

TIESNESIS MĀRTIŅŠ MITS IEPAZĪSTINA AR EIROPAS CILVĒKTIESĪBU TIESAS AKTUALITĀTĒM

Turpinot tradīciju ik gadu tikties ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) tiesnesi no Latvijas, Augstākās tiesas tiesneši, palīgi un zinātniski analītiskie padomnieki 26.oktobrī uzklausīja tiesnesi Mārtiņu Mitu.

 
27 oktobris 2017

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 30.oktobra līdz 3.novembrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments izskatīs desmit kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Vienu kasācijas sūdzību un vienu blakus sūdzību tiesa izskatīs mutvārdu procesā, blakus sūdzību – kopsēdē. Pārējās lietas tiesa izskatīs rakstveida procesā. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Ekonomikas ministrija, Rīgas dome, Mārupes novada dome, Jelgavas pilsētas dome, Patentu valde un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.