Jaunumi

Drukas versija
 
13 jūnijs 2017

Tiesai no jauna jāskata lieta, kas izskatīta apsūdzētās prombūtnē

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 13.jūnijā atcēla Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas spriedumu un nodeva jaunai izskatīšanai lietu, kura iepriekš izskatīta apsūdzētās prombūtnē. Augstākā tiesa atzīst, ka pirmās instances tiesai nebija tiesiska pamata iztiesāt lietu apsūdzētās prombūtnē, jo uz sprieduma taisīšanas brīdi, tas ir, uz 2016.gada 24.oktobri, tiesai bija zināms, ka Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļas prokurors kriminālprocesā attiecībā uz apsūdzēto pieņēmis Eiropas apcietinājuma orderi un tiek gatavota personas izdošana Latvijas Republikai no Lielbritānijas. Augstākās tiesas ieskatā, tiesai, sakarā ar saņemto informāciju, vajadzēja izlemt jautājumu par iespēju nodrošināt apsūdzētās ierašanos tiesā.

 
13 jūnijs 2017

Tieslietu padome atbalsta tiesu teritoriālo reformu

Tieslietu padome atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavotos rajona (pilsētu) tiesu reorganizācijas plānus Rīgas, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales tiesu apgabalā, saskaņā ar kuriem 2018.gadā tiks pabeigta tiesu teritoriālā reforma Latvijā.

 
13 jūnijs 2017

Tiesnešu amata vietas no reģioniem pārceļ uz Rīgu

Lai izlīdzinātu tiesnešu noslodzi un samazinātu neizskatīto lietu apjomu pirmajā instancē, Tieslietu padome nolēma ar 2017.gada 1.jūliju vienu tiesneša amata vietu no Aizkraukles rajona tiesas pārcelt uz Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesu, vienu amata vietu no Alūksnes rajona tiesas uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesu, vienu amata vietu no Daugavpils tiesas uz Rīgas rajona tiesu un no 1.oktobra vienu tiesneša amata vietu pārcelt no Rēzeknes tiesas uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesu.

 
13 jūnijs 2017

Atbalsta Tieslietu padomes kompetences paplašināšanu

Tieslietu padome izvērtēja un pauda viedokli par Saeimā virzītajiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu” pirms otrā lasījuma. Vairākumu likumprojektā virzīto priekšlikumu Tieslietu padome atbalsta.

 
13 jūnijs 2017

Tiesu administrācijas prioritātes nākamajam gadam – tiesu reformas un projekti

Tieslietu padome noklausījās un pozitīvi novērtēja Tiesu administrācijas ziņojumu par 2016.gada darbības rezultātiem.

 
13 jūnijs 2017

Nosaka tiesu amata pienākumu pildīšanai

Tieslietu padome noteica tiesnesei Elīnai Slišānei pildīt tiesneša pienākumus Rīgas rajona tiesā un tiessnesim Uldim Apsītim – Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā.

 
9 jūnijs 2017 DEPARTAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJA NORĀDA UZ SLĒPTĀ LOBISMA RADĪTAJIEM ŠĶĒRŠĻIEM TIESĪBU NORMU PIEMĒROŠANĀ

DEPARTAMENTA PRIEKŠSĒDĒTĀJA NORĀDA UZ SLĒPTĀ LOBISMA RADĪTAJIEM ŠĶĒRŠĻIEM TIESĪBU NORMU PIEMĒROŠANĀ

Slēptā lobēšana, kas Latvijā ir ļoti izplatīta, ir nodarījusi lielu ļaunumu valstij, tā ir viens no elementiem, kas veido neuzticēšanos valsts varai, – uzskata Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa.
Piedaloties seminārā "Lobēšanas regulējuma nepieciešamība Latvijā", ko 9.jūnijā rīkoja Valsts prezidenta izveidotā Tiesiskās vides pilnveides komisija, Veronika Krūmiņa norādīja, ka sabiedrībā izplatītais viedoklis, ka parasti likumi tiek pieņemti kādas šauras grupas interesēs, ir radījis priekšstatu, ka lēmumu pieņēmēji – Saeimas, Ministru kabinets – nedarbojas sabiedrības interesēs.

 
9 jūnijs 2017

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 12. līdz 16.jūnijam

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Divās lietās saņemtas aizstāvju kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem un trīs lietās saņemti protesti vai pieteikumi par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

 
9 jūnijs 2017

Tieslietu padome apspriedīs likumprojektu par tās kompetences paplašināšanu un lems par tiesu teritoriālo reformu

Pirmdien, 12.jūnijā, Tieslietu padomes sēdē lems par Rīgas, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales tiesu apgabalā ietilpstošo rajonu (pilsētu) tiesu reorganizāciju. Tiesu teritoriālo reformu plānots pabeigt līdz 2018.gada beigām.

 
7 jūnijs 2017

Eiropas Tieslietu padomju Ģenerālajā asamblejā spriež par elastīgu tiesu sistēmu

Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un sekretariāta vadītāja Solvita Harbaceviča 7.–9.jūnijā piedalās Eiropas Tieslietu padomju asociācijas Ģenerālajā Asamblejā, kas šogad notiek Parīzē un kuras tēma „Elastīgā tiesu sistēma”.