Jaunumi

Drukas versija
 
15 septembris 2017 ATVĒRTO DURVJU DIENĀ AUGSTĀKĀ TIESA AICINA EKSKURSIJĀ PA TIESU PILI

ATVĒRTO DURVJU DIENĀ AUGSTĀKĀ TIESA AICINA EKSKURSIJĀ PA TIESU PILI

29.septembrī, piektdienā, valsts pārvaldes iestādes visā Latvijā aicina iepazīt to ikdienas darbu. Šajā dienā interesentiem tiek dota iespēja ielūkoties arī Augstākās tiesas darbā, izstaigāt Tiesu pili un izzināt tiesas vēsturi.

 
15 septembris 2017

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 18. līdz 22.septembrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Iepirkumu uzraudzības birojs, Saeima, Uzņēmumu reģistrs un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

 
15 septembris 2017 KONFERENCĒ APSPRIEŽ EIROPAS JUDIKATŪRAS IDENTIFIKATORU IEVIEŠANU LATVIJĀ

KONFERENCĒ APSPRIEŽ EIROPAS JUDIKATŪRAS IDENTIFIKATORU IEVIEŠANU LATVIJĀ

Kopš 2016.gada sākuma Tiesu administrācija strādā pie Eiropas judikatūras identifikatoru jeb ECLI (European Case Law Identifier) ieviešanas Latvijā. ECLI numura ieviešana tiek realizēta Eiropas Komisijas nacionālo vai starptautisko e-tiesiskuma projektu programmas „TIESISKUMS (2014-2020)” ietvaros.

 
14 septembris 2017 AZERBAIDŽĀNAS DELEGĀCIJA IEPAZĪSTAS AR AUGSTĀKĀS TIESAS UN TIESLIETU PADOMES DARBU

AZERBAIDŽĀNAS DELEGĀCIJA IEPAZĪSTAS AR AUGSTĀKĀS TIESAS UN TIESLIETU PADOMES DARBU

Ceturtdien, 14. septembrī, Augstākajā tiesā viesojās Azerbaidžānas tieslietu ministrs Fikrats Mammadovs (Fikrat Mammadov), ministrijas amatpersonas un Azerbaidžānas vēstnieks Latvijā Džavanširs Ahundovs (Javanshir Akhundov). Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un Tieslietu padomes sekretariāta vadītāja Solvita Harbaceviča pastāstīja viesiem par Augstākās tiesas un Tieslietu padomes darbu un funkcijām, Latvijā īstenoto tiesu reformu. Delegāciju pārstāvji pārrunāja līdzīgo un atšķirīgo abu valstu tiesu sistēmā. Īpašu interesi Azerbaidžānas pārstāvji izrādīja par jautājumiem, kas skar tiesnešu atlasi un novērtēšanu.

 
13 septembris 2017

Tiesai no jauna jāvērtē jautājums par pārmaksātā ģimenes valsts pabalsta atmaksu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 12.septembrī apmierināja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) kasācijas sūdzību un atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu lietā par ģimenes valsts pabalsta piešķiršanu periodā, kad viens no vecākiem pabalstu saņēmis Apvienotajā Karalistē. Jautājumu par pabalsta pārmaksu no jauna izskatīs apelācijas kārtībā.

 
12 septembris 2017

Tieslietu padome ar Valsts kontroli pārrunā revīzijas ziņojumu par tiesu sistēmas attīstību un efektivitāti

Tieslietu padome 11.septembra sēdē tikās ar Valsts kontrolieri Elitu Krūmiņu un Valsts kontroles Otrā revīzijas departamenta direktori Ilzi Grīnhofu un sektora vadītāju Aelitu Jaunrozi. Valsts kontrole Tieslietu padomei prezentēja savu revīzijas ziņojumu par laikā no 2009.gada līdz 2015.gadam veikto tiesu sistēmas attīstības pasākumu efektivitāti.

 
12 septembris 2017

Atbalsta Augstākās tiesas departamentu lomas palielināšanu tiesnešu kandidātu atlasē

Turpinot strādāt ar grozījumiem likumā “Par tiesu varu”, Tieslietu padome pēc Saeimas Juridiskās komisijas lūguma dsiskutēja par vairākiem priekšlikumiem likumprojektam, kas saņemti pirms trešā lasījuma Saeimā. Tostarp par Augstākās tiesas departamentu tiesnešu kopsapulces kompetences palielināšanu Augstākās tiesas tiesnešu kandidātu atlasē.

 
12 septembris 2017

Pārdala zemesgrāmatu tiesneša amata vietu no Tukuma uz Rīgu

Ņemot vērā zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu darba apjomu un noslodzi, Tieslietu padome nolēma ar šā gada 1.oktobri vienu zemesgrāmatas nodaļas tiesneša amata vietu, kas septembrī kļūs vakanta Tukuma rajona tiesā, pārcelt uz Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļu.

 
12 septembris 2017

Tiesu administrācija informē par Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma gaitu

Tiesu administrācijas projektu vadītāja Anna Skrjabina sniedza Tieslietu padomei pārskatu par Eiropas Savienības Sociālā fonda finansētā projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros notiekošā Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma gaitu. Projekta ietvaros tiek veikti trīs starptautiski vērtējumi.

 
12 septembris 2017

3.novembra Tiesnešu konferences pamattēma – tiesneša neatkarība

Tieslietu padome nolēma sasaukt Latvijas tiesnešu konferenci šā gada 3.novembrī un noteica konferences pamattēmu – tiesnešu neatkarība.