Jaunumi

Drukas versija
 
23 novembris 2017 VALSTS PREZIDENTS RĪGAS PILĪ PASNIEDZ AUGSTĀKOS VALSTS APBALVOJUMUS

VALSTS PREZIDENTS RĪGAS PILĪ PASNIEDZ AUGSTĀKOS VALSTS APBALVOJUMUS

Latvijas Republikas proklamēšanas dienā, 18. novembrī, svinīgā ceremonijā Rīgas pilī valsts augstākos apbalvojumus saņēma Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis Valerijans Jonikāns un Administratīvo lietu departamenta tiesnese Ilze Skultāne.

 
23 novembris 2017 PUBLISKI TIESISKO ATTIECĪBU NODIBINĀŠANAI NEPIECIEŠAMO JURIDISKO FAKTU KONSTATĒ ADMINISTRATĪVĀ TIESA

PUBLISKI TIESISKO ATTIECĪBU NODIBINĀŠANAI NEPIECIEŠAMO JURIDISKO FAKTU KONSTATĒ ADMINISTRATĪVĀ TIESA

Izšķirot jautājumu par lietu piekritību, Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāju sēde atzinusi, ka juridiskā fakta, kas nepieciešams publiski tiesisko attiecību nodibināšanai, konstatēšana jāveic administratīvajai tiesai. Tas attiecas arī uz tiem juridiskajiem faktiem, kuru konstatēšanas kompetence tieši noteikta Civilprocesa likuma 288.panta otrajā daļā.

 
22 novembris 2017

Stājies spēkā spriedums par morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu no RIMI LATVIA

Augstākās tiesas Civillietu departaments 22.novembrī prasības lietā par morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu, rīcības sēdē izvērtējot prasītājas SIA „RIMI LATVIA” kasācijas sūdzību par Kurzemes apgabaltiesas spriedumu, pieņēma lēmumu neierosināt lietā kasācijas tiesvedību. Augstākās tiesas tiesnešu kolēģija lēmumā norāda, ka nav acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas rezultāts ir nepareizs un ka izskatāmajai lietai ir būtiska nozīme vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Līdz ar to lietā stājas spēkā Kurzemes apgabaltiesas spriedums, ar kuru prasība apmierināta daļēji un par labu prasītājam piedzīta 1000 euro morālā kaitējuma atlīdzība par veikalā Liepājā gūto traumu.

 
22 novembris 2017 AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS TIEKAS AR ĶĪNAS VĒSTNIEKU

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS TIEKAS AR ĶĪNAS VĒSTNIEKU

Trešdien, 22. novembrī, Augstāko tiesu apmeklēja Ķīnas vēstnieks Latvijā Huans Juns (Huang Yong). Vēstnieks tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču.

 
19 novembris 2017 LATVIJAS VALSTS 99.GADADIENĀ AUGSTĀKĀ TIESA ATKLĀJ SENĀTA SIMTGADES SIMBOLISKO ZĪMI

LATVIJAS VALSTS 99.GADADIENĀ AUGSTĀKĀ TIESA ATKLĀJ SENĀTA SIMTGADES SIMBOLISKO ZĪMI

Par Latvijas Senāta simtgades simbolu Augstākā tiesa izvēlējusies Sipju dižozolu no Latvijas Senāta Apvienotās sapulces pirmā priekšsēdētāja Kristapa Valtera dzimtā Rumbas pagasta. Simbolisko Latvijas Senāta simtgades zīmi Augstākā tiesa oficiāli atklāja Latvijas valsts 99.gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā 17.novembrī.

 
17 novembris 2017

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 21. līdz 24.novembrim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 13 kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts policija, Iepirkumu uzraudzības birojs, Uzņēmumu reģistrs un Jūrmalas ostas pārvalde.

 
15 novembris 2017 JAUNIE JURISTI NO BERLĪNES APMEKLĒ AUGSTĀKO TIESU

JAUNIE JURISTI NO BERLĪNES APMEKLĒ AUGSTĀKO TIESU

15. novembrī Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Reinis Odiņš tikās ar jaunajiem juristiem no Berlīnes, kas šobrīd praktizējas Vācijas Augstākajā tiesā un ir ieradušies Latvijā mācību vizītē.

 
14 novembris 2017

Lietu par paternitātes pabalsta aprēķinu, strādājot pie diviem darba devējiem, nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 14.novembrī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par labvēlīgāka administratīvā akta izdošanu, lai paternitātes pabalsta aprēķinā tiktu ņemti vērā ienākumi par darbu arī otrā no pieteicēja darbavietām. Augstākā tiesa lietu nodeva jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

 
14 novembris 2017

Augstākā tiesa: pārbaudes laikā izteikts darba devēja uzteikums nav spēkā, ja tā iemesls ir darbinieka atteikšanās pieņemt algu „aploksnē”

Augstākajā tiesā 14.novembrī kļuvis pieejams spriedums civillietā, kuras ietvaros rakstveida procesā izskatīta SIA „Newcon Hospitality Group” darbinieces kasācijas sūdzība par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2016.gada 6.septembra spriedumu, ar kuru darbinieces prasība pret SIA „Newcon Hospitality Group” par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, neizmaksātās darba samaksas, neizmantotā atvaļinājuma kompensācijas, vidējās izpeļņas par darba piespiedu kavējuma laiku un morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu apmierināta daļēji.

 
14 novembris 2017 SENATORA AUGUSTA RUMPĒTERA MAZMEITA AUGSTĀKĀS TIESAS MUZEJAM DĀVINA SAVU GRĀMATU

SENATORA AUGUSTA RUMPĒTERA MAZMEITA AUGSTĀKĀS TIESAS MUZEJAM DĀVINA SAVU GRĀMATU

“Mani vecvecāki bija gājputni pret pašu gribu, kas nekad nebeidza mīlēt Latviju un tā arī līdz galam neiedzīvojās Amerikā” – tā par saviem vecvecākiem – Latvijas Senāta senatoru Augustu Rumpēteru un baltu filologiem Jāni un Līviju Bičoliem saka Rita Laima Bērziņa, dzimusi Rumpētere.