Departamentu sastāvs

Drukas versija

Civillietu departamenta tiesneši

Aigars STRUPIŠS, departamenta priekšsēdētājs

Augstākās tiesas tiesnesis kopš 2014.gada

Intars BISTERS 

Augstākās tiesas tiesnesis kopš 2010.gada, Civillietu departamenta tiesnesis kopš 2016.gada

Anda BRIEDE

Augstākās tiesas tiesnese kopš 2005. gada, Civillietu departamenta tiesnese kopš 2010. gada

Vanda CĪRULE

Augstākās tiesas tiesnese kopš 1993. gada, Civillietu departamenta tiesnese kopš 2011. gada

Anita ČERŅAVSKA

Augstākās tiesas tiesnese kopš 2006. gada, Civillietu departamenta tiesnese kopš 2014.gada

Ināra GARDA

Augstākās tiesas tiesnese kopš 2005. gada, Civillietu departamenta tiesnese kopš 2008. gada

Valerijans JONIKĀNS

Augstākās tiesas tiesnesis kopš 1999. gada, Civillietu departamenta tiesnesis kopš 2007. gada

Aivars KEIŠS

Augstākās tiesas tiesnesis kopš 2007. gada, Civillietu departamenta tiesnesis kopš 2014. gada

Ļubova KUŠNIRE

Augstākās tiesas tiesnese kopš 2010. gada, Civillietu departamenta tiesnese kopš 2014.gada

Inta LAUKA

Augstākās tiesas tiesnese kopš 2007.gada, Civillietu departamenta tiesnese kopš 2014.gada

Valerijs MAKSIMOVS

Augstākās tiesas tiesnesis kopš 2010. gada, Civillietu departamenta tiesnesis kopš 2013.gada

Dr.iur. Zane PĒTERSONE 

Augstākās tiesas tiesneša pienākumu izpildītāja kopš 2011.gada, Civillietu departamenta tiesnese kopš 2016.gada

Normunds SALENIEKS

Augstākās tiesas tiesnesis kopš 2005. gada, Civillietu departamenta tiesnesis kopš 2010. gada

Marika SENKĀNE

Augstākās tiesas tiesnese kopš 2008. gada, Civillietu departamenta tiesnese kopš 2015. gada

Edīte VERNUŠA

Augstākās tiesas tiesnese kopš 1999. gada, Civillietu departamenta tiesnese kopš 2005. gada

Anda VĪTOLA

Augstākās tiesas tiesnese kopš 1999. gada, Civillietu departamenta tiesnese kopš 2008. gada

Mārīte ZĀĢERE

Augstākās tiesas tiesnese kopš 1990. gada, Civillietu departamenta tiesnese kopš 1995. gada

 

Krimināllietu departamenta tiesneši

 

Pēteris DZALBE, departamenta priekšsēdētājs

Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnesis kopš 2005. gada

Aija BRANTA

Augstākās tiesas tiesnese 1992.-2004.gadā un no 2014.gada, Krimināllietu departamenta tiesnese kopš 2015.gada

Voldemārs ČIŽEVSKIS

Augstākās tiesas tiesnesis kopš 1994. gada, Krimināllietu departamenta tiesnesis kopš 1999. gada

Artūrs FREIBERGS

Augstākās tiesas tiesnesis kopš 1992. gada, Krimināllietu departamenta tiesnesis kopš 2004. gada

Anita NUSBERGA

Augstākās tiesas tiesnese kopš 1990. gada, Krimināllietu departamenta tiesnese kopš 2009. gada

Pēteris OPINCĀNS

Augstākās tiesas tiesnesis kopš 2000. gada, Krimināllietu departamenta tiesnesis kopš 2012. gada

Anita POĻAKOVA

Augstākās tiesas tiesnese kopš 2007. gada, Krimināllietu departamenta tiesnese kopš 2015. gada

Inguna RADZEVIČA

Augstākās tiesas tiesnese kopš 2005. gada, Krimināllietu departamenta tiesnese kopš 2011. gada

 

 

Administratīvo lietu departamenta tiesneši

 

Veronika KRŪMIŅA, departamenta priekšsēdētāja

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese kopš 2005. gada

Dzintra AMERIKA 

Augstākās tiesas tiesneša pienākumu izpildītāja 2015.gadā, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese kopš 2016.gada

Dr.iur. Jautrīte BRIEDE

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese kopš 2004. gada (no 06.03.2017 uz diviem gadiem pārcelta par projekta eksperti Ukrainas Augstākajā tiesā)

Andris GUĻĀNS

Augstākās tiesas tiesnesis kopš 1994. gada, Administratīvo lietu departamenta tiesnesis kopš 2008. gada

Vēsma KAKSTE

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese kopš 2010. gada

Dace MITA

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese kopš 2006. gada

Līvija SLICA

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese kopš 2012. gada

Rudīte VĪDUŠA

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese kopš 2008. gada

Anita KOVAĻEVSKA

Administratīvās apgabaltiesas tiesnese, Augstākās tiesas tiesneša p.i.

Ieva VIŠĶERE

Administratīvās apgabaltiesas tiesnese, Augstākās tiesas tiesneša p.i.