Civillietu departaments

Drukas versija

Civillietu departaments izveidots 1995.gada 3.oktobrī.

Civillietu departamenta priekšsēdētājs ir senators Normunds SALENIEKS.

Normunds Salenieks 1997.gadā beidzis Latvijas universitātes Juridisko fakultātie.

Augstākās tiesas tiesnesis kopš 2005.gada, bijis senators Administratīvo lietu departamentā, kopš 2010.gada Civillietu departamentā. 2020.gadā ievēlēts par Civillietu departamenta priekšsēdētāju.

Pirms Augstākās tiesas bijis tiesnesis Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā un Rīgas apgabaltiesā. Ir darbojies Disciplinārtiesā un Tiesnešu ētikas komisijā.

Pirms darba tiesu sistēmā strādājis policijā, prokuratūrā, bankā.

 

Civillietu departamenta sastāvā ir priekšsēdētājs un trīspadsmit senatori.

Katram tiesnesim Civillietu departamentā ir savs palīgs.

Departamentā strādā arī divi zinātniski analītiskie padomnieki un konsultants. 

Departamenta lietvedību nodrošina Augstākās tiesas Kanceleja. 

 

Par Civillietu departamenta kompetenci un tiesvedības procesu skatiet šeit.