Civillietu departaments

Drukas versija

Augstākās tiesas Civillietu departaments (līdz 2014.gada 1.janvārim - Senāta Civillietu departaments) izveidots 1995.gada 3.oktobrī.

Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētāja ir EDĪTE VERNUŠA.

Edīte Vernuša 1975.gadā beigusi Latvijas Valsts universitātes Juridisko fakultāti, 2001.gadā ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē.

Par Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētāju iecelta 2015.gadā. Augstākās tiesas tiesnese kopš 1999.gada – bijusi tiesnese Civillietu tiesu palātā un viena no pirmajām Senāta Administratīvo lietu departamenta senatorēm, Civillietu departamentā no 2005.gada. Pirms Augstākās tiesas bijusi tiesnese Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā un Rīgas apgabaltiesā.

 

Civillietu departamenta sastāvā ir priekšsēdētāja un sešpadsmit tiesneši.

Katram tiesnesim Civillietu departamentā ir savs palīgs.

Departamentā strādā arī zinātniski analītiskais padomnieks un konsultants. 

Departamenta lietvedību nodrošina Augstākās tiesas Kanceleja. 

 

Par Civillietu departamenta kompetenci un tiesvedības procesu skatiet šeit.