Civillietu departaments

Drukas versija

Augstākās tiesas Civillietu departaments (līdz 2014.gada 1.janvārim - Senāta Civillietu departaments) izveidots 1995.gada 3.oktobrī.

Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētājs ir AIGARS STRUPIŠS.

Aigars Strupišs 1990.gadā beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, studē doktorantūrā.

Par Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētāju ievēlēts 2018.gadā. Augstākās tiesas tiesnesis kopš 2014.gada. Pirms tam 20 gadu akadēmiskā un pētniecības pieredze Latvijas Universitātes mācībspēka amatā.  Paralēli darbojies praktiskajā jurisprudencē privāttiesību jomā, eksperts juridiskajos jautājumos dažādos projektos. Vadījis Komerclikuma izstrādes darba grupu, piedalījies Koncernu likuma, Komercķīlu likuma, Maksātnespējas likuma, Biedrību un nodibinājumu likuma u.c. likumu izstrādāšanā.

 

Civillietu departamenta sastāvā ir priekšsēdētāja un sešpadsmit tiesneši.

Katram tiesnesim Civillietu departamentā ir savs palīgs.

Departamentā strādā arī divi zinātniski analītiskie padomnieki un konsultants. 

Departamenta lietvedību nodrošina Augstākās tiesas Kanceleja. 

 

Par Civillietu departamenta kompetenci un tiesvedības procesu skatiet šeit.