Administratīvo lietu departaments

Drukas versija

2004.gada 1.februārī spēkā stājās Administratīvā procesa likumskas regulē valsts un privātpersonas publiski tiesisko attiecību īstenošanas kārtību no administratīvās lietas ierosināšanas iestādē līdz pat administratīvajam procesam tiesā un izpildei. Lai nodrošinātu šajā likumā paredzēto tiesas kontroli administratīvajā procesā, vienlaikus tika izveidotas arī administratīvās tiesas, tostarp kā kasācijas instances tiesa – Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments (līdz 2014.gada 1.janvārim - Senāta Administratīvo lietu departaments).

 

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja ir VERONIKA KRŪMIŅA.

Veronika Krūmiņa 1987. gadā beigusi Latvijas Valsts Universitātes Juridisko fakultāti, 1990. gadā – Starptautisko attiecību institūtu.

Par Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju iecelta 2007. gadā, bet par Administratīvo lietu departamenta senatori strādā kopš 2005. gada. Līdz tam bijusi tiesnese Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā un Administratīvajā apgabaltiesā, kā arī Tieslietu ministrijā Kodifikācijas departamenta direktore, valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos un valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos, strādājusi Valsts kancelejas Juridiskajā departamentā.

 

Administratīvo lietu departamenta sastāvā ir priekšsēdētāja un deviņi tiesneši.

Katram tiesnesim Administratīvo lietu departamentā ir savs palīgs.

Departamentā strādā arī trīs zinātniski analītiskie padomnieki un konsultants.

Departamenta lietvedību nodrošina Augstākās tiesas Kanceleja.

 

Par Administratīvo lietu departamenta kompetenci un tiesvedības procesu skatiet šeit.