Nodaļas personāls

Drukas versija

Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane

Nodaļas vadītāja kopš 2016.gada. Augstākajā tiesā strādā kopš 2013.gada: bijusi Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze, vēlāk – padomniece Eiropas Savienības tiesību jautājumos. Pirms tam juriste Eiropas Savienības Tiesā, tiesneša palīdze Eiropas Kopienas Pirmās instances tiesā, Civiltiesību departamenta direktore un Eiropas Kopienu tiesas nodaļas vadītāja Tieslietu ministrijā.

Zinātniski analītiskais padomnieks Aleksandrs Potaičuks

Padomnieks kopš 2016.gada. Iepriekš strādājis par tiesneša palīgu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā, vienlaikus pildījis ziņotāja pienākumus Eiropas Savienības Administratīvo tiesu asociācijā jautājumos par Eiropas Savienības tiesību īstenošanu Latvijā. Profesionālā pieredze papildināta, stažējoties Čehijas Republikas Augstākajā tiesā Eiropas Savienības un starptautisko tiesību jautājumos un Austrumsomijas Universitātes Juridiskajā fakultātē Eiropas Savienības un enerģētikas tiesību jautājumos.

Zinātniski analītiskais padomnieks Reinis Markvarts

Augstākajā tiesā kopš 2016. gada. Pirms tam strādājis Kultūras ministrijā, Izglītības un zinātnes ministrijā, Latvijas Universitātē, žurnālā “Likums un tiesības”, Administratīvajā apgabaltiesā. 2013. gadā Latvijas Universitātē ieguvis tiesību zinātņu doktora grādu.

Konsultante Kristīne Ivulāne

Judikatūras nodaļā strādā kopš 2017.gada. Pirms tam strādājusi biedrībā “Latvijas Cilvēktiesību centrs”, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā un Valsts policijā.

Konsultante Evita Frīdentāle

Judikatūras nodaļā strādā kopš 2017.gada. No 1996.gada līdz 2017.gadam strādājusi Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā.

Konsultants Kaspars Kukmilks

Judikatūras nodaļā strādā kopš 2017.gada.

Konsultante likumu piemērošanas jautājumos Zinaida Indrūna

Augstākajā tiesā strādā kopš 1996.gada. Sākumā par senatora palīdzi, pēc tam – Judikatūras nodaļā. Kopš 2004.gada piedalās Augstākās tiesas Civillietu departamenta spriedumu gadagrāmatu sagatavošanā un anotēšanā.

Juridisko tekstu redaktore Liena Henke

Augstākās tiesas Judikatūras nodaļā strādā kopš 2017.gada. Pirms tam strādājusi Latvijas Vēstneša portālā par korektori un redaktori, izdevumā „Latvijas Vēstnesis” par korektori un „Latvijas Vēstneša” Gadagrāmatu apgādā par korektori un redaktori.