Administrācijas nodaļas

Drukas versija

Augstākās tiesas darbības nodrošināšanai Administrācijā izveidotas četras nodaļas.

Personāla nodaļa izstrādā un ievieš vienotu personālvadības politiku tiesā, nodrošina personāla tālākizglītību, veicina tiesas personāla motivāciju un lojalitāti, organizē personāla lietvedību un nodrošina darba vides iekšējo uzraudzību.

Nodaļas vadītāja Gunita Ārgale.

Komunikācijas nodaļa izstrādā un ievieš vienotu tiesas komunikācijas stratēģiju, nodrošina ārējo un iekšējo komunikāciju, organizē starptautisko sadarbību un uztur un attīsta vienotu tiesas korporatīvo stilu. Nodaļa arī uztur un pilnveido Augstākās tiesas muzeju.

Nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece.

Informācijas tehnoloģiju nodaļa izstrādā un ievieš tiesas informācijas tehnoloģiju un informācijas sistēmu attīstības plānu un nodrošina to uzturēšanu, attīsta tiesas informācijas sistēmu drošību, sniedz tehnisko atbalstu tiesas informācijas sistēmu lietotājiem.

Nodaļas vadītājs Pāvels Veļeckis.

Finanšu un saimniecības nodaļa nodrošina finanšu vadību un kontroli, izstrādā un ievieš grāmatvedības kārtošanas un organizēšanas sistēmu, organizē grāmatvedības uzskaiti, pārzina tiesas saimniecisko un tehnisko nodrošinājumu, organizē saimniecisko darbību atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Nodaļas vadītājs Uldis Čuma-Zvirbulis.