Administrācijas nodaļas

Drukas versija

Augstākās tiesas darbības nodrošināšanai Administrācijā izveidotas piecas nodaļas.

Personāla nodaļa izstrādā un ievieš vienotu personālvadības politiku tiesā, nodrošina personāla tālākizglītību, veicina tiesas personāla motivāciju un lojalitāti, organizē personāla lietvedību un nodrošina darba vides iekšējo uzraudzību.

Nodaļas vadītāja Gunita Ārgale.

Dokumentu pārvaldības nodaļa izstrādā un ievieš vienotu lietvedības politiku tiesā, organizē dokumentu apriti, veido lietu nomenklatūru, nodrošina dokumentu uzskaiti un glabāšanu un pastāvīgi glabājamo dokumentu nodošanu Latvijas Valsts arhīvā. Nodaļa savas kompetences ietvaros arī sagatavo atbildes uz iesniegumiem un pieprasījumiem.

Nodaļas vadītājs Jānis Supe.

Komunikācijas nodaļa izstrādā un ievieš vienotu tiesas komunikācijas stratēģiju, nodrošina ārējo un iekšējo komunikāciju, organizē starptautisko sadarbību un uztur un attīsta vienotu tiesas korporatīvo stilu. Nodaļa arī uztur un pilnveido Augstākās tiesas muzeju.

Nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece.

Informācijas tehnoloģiju nodaļa izstrādā un ievieš tiesas informācijas tehnoloģiju un informācijas sistēmu attīstības plānu un nodrošina to uzturēšanu, attīsta tiesas informācijas sistēmu drošību, sniedz tehnisko atbalstu tiesas informācijas sistēmu lietotājiem.

Nodaļas vadītājs Pāvels Veļeckis.

Finanšu un saimniecības nodaļa nodrošina finanšu vadību un kontroli, izstrādā un ievieš grāmatvedības kārtošanas un organizēšanas sistēmu, organizē grāmatvedības uzskaiti, pārzina tiesas saimniecisko un tehnisko nodrošinājumu, organizē saimniecisko darbību atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Nodaļas vadītājs Uldis Čuma-Zvirbulis.