Struktūra

Drukas versija
 

 

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars BIČKOVIČS

Priekšsēdētāja palīdze Linda STRAZDIŅA: 67020350, fakss: 67020351, at@at.gov.lv 
 

ADMINISTRĀCIJA

Vadītāja Sandra LAPIŅA: 67020395, sandra.lapina@at.gov.lv

Juriskonsulte Ilze LEJA: 67020388, ilze.leja@at.gov.lv

Personāla nodaļa

Nodaļas vadītāja Gunita ĀRGALE: 67020394, gunita.argale@at.gov.lv

Finanšu un saimniecības nodaļa

Nodaļas vadītājs Uldis ČUMA-ZVIRBULIS: 67020307, uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Galvenā grāmatvede Elvīra GRIGORJEVA: 67020306, fakss: 67020701, elvira.grigorjeva@at.gov.lv

Komunikācijas nodaļa

Nodaļas vadītāja Rasma ZVEJNIECE: 67020396, 28652211, rasma.zvejniece@at.gov.lv

Preses sekretāre Baiba KATAJA: 67020396, baiba.kataja@at.gov.lv

Starptautiskās sadarbības speciāliste Iveta JAUDZEMA,: 67020396, iveta.jaudzema@at.gov.lv 

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Nodaļas vadītājs Pāvels VEĻECKIS: 67020305, pavels.veleckis@at.gov.lv

Dokumentu pārvaldības nodaļa

Nodaļas vadītājs Jānis SUPE: 67020388, janis.supe@at.gov.lv

Dokumentu aprites vecākā speciāliste Anda STRAUME: 67020312, anda.straume@at.gov.lv

Arhivāre Inita MILLERE: 67020309, inita.millere@at.gov.lv

Augstākās tiesas Kanceleja

Kancelejas vadītāja Santa PAURA-OZOLIŅA: 67020370, santa.ozolina@at.gov.lv

Kancelejas vadītājas vietniece Anda EGLĪTE: 67020314, anda.eglite@at.gov.lv

Civillietu departamenta sekretāri: 67020364

Krimināllietu departamenta sekretāri: 67020361

Administratīvo lietu departamenta sekretāri: 67020339

 

JUDIKATŪRAS UN ZINĀTNISKI ANALĪTISKĀ NODAĻA

Nodaļas vadītāja Anita ZIKMANE: 67020315, anita.zikmane@at.gov.lv

Zinātniski analītiskie padomnieki Aleksandrs POTAIČUKS: 67020704, aleksandrs.potaicuks@at.gov.lv; Reinis MARKVARTS: 67020704, reinis.markvarts@at.gov.lv; Māris BURBERGS: 67020704, maris.burbergs@at.gov.lv

Konsultante likumu piemērošanas jautājumos Zinaida INDRŪNA: 67020390, zinaida.indruna@at.gov.lv

Konsultantes Evita PLŪMIŅA: 67020347, evita.plumina@at.gov.lv; Kristīne LAGANOVSKA: 67020338, kristine.laganovska@at.gov.lv

 

SLEPENĪBAS REŽĪMA NODROŠINĀŠANAS NODAĻA

Nodaļas vadītāja Signe ZAĻKALNE: 67020389, signe.zalkalne@at.gov.lv, srnd@at.gov.lv  

 

TIESLIETU PADOMES SEKRETARIĀTS

Sekretariāta vadītāja Solvita HARBACEVIČA: 67020379, solvita.harbacevica@at.gov.lv

Padomniece Dace ŠULMANE: 67020352, dace.sulmane@at.gov.lv

Juriskonsulte Linda KALNIŅA: 67020343, linda.kalnina@at.gov.lv

Konsultante Irīna ČAŠA: 67020343, irina.casa@at.gov.lv

 

KASĀCIJAS INSTANCE

Civillietu departaments

Departamenta priekšsēdētāja Edīte VERNUŠA

Departamenta priekšsēdētāja palīdze Linda VĪGANTE: 67020387, linda.vigante@at.gov.lv

Zinātniski analītiskais padomnieks Rihards GULBIS: 67020318, rihards.gulbis@at.gov.lv; Reinis ODIŅŠ: reinis.odins@at.gov.lv

Tiesneši: Intars Bisters, Anda Briede, Vanda Cīrule, Anita Čerņavska, Ināra Garda, Valerijans Jonikāns, Aivars Keišs, Ļubova Kušnire, Inta Lauka, Valerijs Maksimovs, Zane Pētersone, Normunds Salenieks, Marika Senkāne, Aigars Strupišs, Anda Vītola, Mārīte Zāģere

Krimināllietu departaments

Departamenta priekšsēdētājs Pēteris DZALBE

Departamenta priekšsēdētāja palīdze Sanita JEFIMOVA: 67020353, sanita.jefimova@at.gov.lv

Zinātniski analītiskie padomnieki Jānis BAUMANIS: 67020326, janis.baumanis@at.gov.lv; Nora MAGONE: 67020345, nora.magone@at.gov.lv

Tiesneši: Aija Branta, Voldemārs Čiževskis, Artūrs Freibergs, Anita Nusberga, Pēteris Opincāns, Anita Poļakova, Inguna Radzeviča 

Administratīvo lietu departaments

Departamenta priekšsēdētāja Veronika KRŪMIŅA

Departamenta priekšsēdētāja palīdze Silvija KUŠKINA: 67020344, silvija.kuskina@at.gov.lv

Zinātniski analītiskās padomnieces Inga BĒRTAITE-PUDĀNE: 67020717, inga.bertaite@at.gov.lv; Kristīne ZEMĪTE: 67020332, kristine.zemite@at.gov.lv;  Līva DREIMANE: 67020332, liva.dreimane@at.gov.lv; Eva VĪKSNA: 67020325, eva.viksna@at.gov.lv

Tiesneši: Dzintra Amerika, Andris Guļāns, Vēsma Kakste, Dace Mita, Ilze Skultāne, Līvija Slica, Rudīte Vīduša; Anita Kovaļevska un Ieva Višķere (tiesneša pienākumus izpilda uz laiku)

Tiesnese Jautrīte Briede atrodas pagaidu prombūtnē