Starptautiskie dokumenti

Drukas versija

Centrālās un Austrumeiropas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferenču materiāli

 

Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (ENCJ) deklarācijas un paziņojumi

 

Eiropas Komisijas materiāli

 

Eiropas Padomes materiāli

 

Eiropas tiesnešu konsultatīvās padomes (CCJE) dokumenti

 

Eiropas Tiesu sistēmu efektivitātes komisijas (CEPEJ) materiāli