Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants ES

Drukas versija

ROKASGRĀMATA AUGSTĀKO TIESU DARBA ORGANIZĀCIJĀ

Rokasgrāmatā Augstāko tiesu darba organizācijā (Best practice guide for managing Supreme Courts) apkopota 26 Eiropas Savienības valstu pieredze šādos jautājumos:

1)      Kā Augstākās tiesas var sekmēt tiesisko noteiktību, vienveidību un caurspīdīgumu?

2)      Kā uzlabot Augstāko tiesu administrēšanu, lai samazinātu lietu atlikumu un nodrošinātu efektīvu tiesību aizsardzību?

3)      Kā uzlabot Augstāko tiesu komunikāciju ar sabiedrību?

4)      Kāda ir Augstāko tiesu loma Tieslietu padomju darbā?

Rokasgrāmatu skatiet šeit

 

VADLĪNIJAS AUGSTĀKO TIESU ADMINISTRĒŠANĀ

VADLĪNIJAS LIKUMDEVĒJIEM JAUTĀJUMOS, KAS SKAR AUGSTĀKO TIESU DARBU

 

PROJEKTA NOSLĒGUMA KONFERENCE - 21.APRĪLĪ

2017. gada 21. aprīlī Latvijas Universitātē notiks projekta „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” noslēguma konference.

Konferencē tiks prezentēti projekta rezultāti par to, kā uzlabot un padarīt efektīvāku Augstāko tiesu darbu. Ar referātiem uzstāsies Antverpenes un Ļubļanas universitāšu pētnieki. Kā īpašie viesi priekšlasījumu sniegs Igaunijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs, ES Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas prezidents Prīts Pikamē, Valsts prezidenta Tiesiskās vides pilnveides komisijas priekšsēdētājs Aivars Endziņš, Čehijas Augstākās Administratīvās tiesas tiesnesis, tiesību zinātnieks Zdeneks Kūns un citi.

Konferences darba valoda: angļu, tiks nodrošināts tulkojums latviešu valodā.

Visiem dalībniekiem būs pieejama kafijas pauze un izdales materiāli.

Konferencē aicināti piedalīties tiesneši, tiesu darbinieki, advokāti, juristi, studenti, augstskolu mācībspēki, žurnālisti un citi interesenti.

Savu dalību konferencē lūdzam pieteikt līdz 14. aprīlim, elektroniski aizpildot zemāk esošo pieteikuma anketu.

Konference paredzēta divās daļās: plenārsēde Lielajā aulā no 9.30 līdz 13.00, un pēc tam darbs divās paralēlās sekcijās no 14.00 līdz 16.00.

 

Konferences programma

Vairāk par konferencii - skatiet šei

 

Vairāk par projektu

 

Augstākā tiesa kopš 2016.gada jūnija īsteno projektu „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā”. Projektu finansē Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts.

“Augstākajai tiesu instancei ir būtiska loma ikvienas valsts tiesu sistēmas attīstībā – tai jābūt paraugam, gan pieņemot taisnīgus, kvalitatīvus un juridiski vērtīgus nolēmumus, gan nodrošinot efektīvu, uz attīstību orientētu tiesas darba organizāciju,” 2016.gada 12.jūlijā, atklājot projekta darba grupas pirmo sanāksmi Rīgā, sacīja Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa.

 

Projekta galvenie mērķi

 • Palielināt Augstākās tiesas administratīvo kapacitāti
 • Uzlabot darba organizāciju tiesā
 • Palielināt tiesas darba caurspīdīgumu
 • Vairot cilvēku uzticību tiesas darbam

 

Projekta laikā tiek analizēta Eiropas Savienības Augstāko tiesu darbība četrās jomās

 • Augstāko tiesu zinātniski analītisko nodaļu darbība
 • Vispārējā tiesas darba organizācija ar mērķi paātrināt lietu izskatīšanas terminus
 • Komunikācija ar sabiedrību
 • Tieslietu padomju darbība

 

Projekta aktivitātes

 • Eiropas Savienības valstu Augstāko tiesu aptauja un labās prakses apkopojums “Rokasgrāmatā Augstāko tiesu darba organizācijā”
 • Mācību vizītes – Augstākās tiesas darbiniekiem ir iespēja apmeklēt un iegūt jaunu pieredzi Lietuvas, Spānijas un Ungārijas Augstākajās tiesās, kā arī Eiropas Savienības Tiesā Luksemburgā
 • Starptautiska konference Rīgā 2017. gada 21.aprīlī, kurā tiks prezentēti un apspriesti projekta rezultāti

 

Projekta partneri

 • Projektu vada Latvijas Augstākā tiesa
 • Piedalās Lietuvas, Spānijas un Ungārijas Augstākās tiesas, Antverpenes (Beļģija) un Ļubļanas (Slovēnija) Universitātes

 

 

Vairāk par projekta aktivitātēm:

Augstākajā tiesā notiek starptautiska projekta darba grupas pirmā sanāksme (13.07.2016.)

Projekta ietvaros dalās pieredzē par tiesu nolēmumu publicēšanu, datubāzēm un sadarbību ar augstskolām (27.10.2016.)

Dalās pieredzē par Augstāko tiesu lomu Tieslietu padomju darbā, sabiedrības izglītošanā un tiesu lietu termiņu samazināšanā (28.11.2016.)

Augstākās tiesas darbinieku piedalās diskusijās un gūst pieredzi Eiropas Savienības Tiesā (18.01.2017.)

Eiropas Savienības Tiesas prezidents atzinīgi novērtē nacionālo Augstāko tiesu sadarbību (25.01.2017.)

Augstākās tiesas pārstāvji piedalās pieredzes apmaiņā par tiesu zinātniski analītisko darbu un komunikāciju (24.02.2017.)

Notiks starptautiska konference par efektīvu tiesu darbu (20.04.2017.)

Atver rokasgrāmatu Augstāko tiesu darba organizācijā  (21.04.2017.)

Konferencē uzsver tiesu varas lomu mainīgajā Eiropā  (25.04.2017.)

Rīgā tiekas Baltijas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāji  (25.04.2017.)

Pieaug zinātniski analītiskā darba nozīme Augstākajās tiesās  (25.04.2017.)

Tiesiskās vides pilnveides komisijas priekšsēdētājs pauž viedokli par Tieslietu padomes darbību (25.04.2017.)

Sagatavotas vadlīnijas Augstāko tiesu administrēšanai (01.06.2017.)

 

 

 

Šis dokuments neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Tajā paustais viedoklis un interpretācijas atspoguļo tikai tās autoru uzskatus. Eiropas Komisija nenes nekādu atbildību par šīs informācijas tālāku izmantošanu.