Aktuālie

Drukas versija
 
28.04.2017.
Uzstāšanās Gruzijas Tiesnešu asociācijas rīkotajā starptautiskajā konferencē "Mediācija un tieslietu attīstība" 
 
21.04.2017.
Referāts konferencē „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā”
 
03.03.2017.
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2016.gadā
 
03.11.2016.
Viedoklis foruma „Gudra izaugsme. Izaicinājumi un risinājumi” paneļdiskusijā „Sabiedrības attīstība un juridiskais ietvars”
 
13.05.2016.
Uzruna Latvijas tiesnešu konferencē
 
13.11.2015.
Tieslietu padomes redzeslokā - funkciju paplašināšana, komunikācija, tiesnešu un tiesu darbinieku atalgojums
Ziņojums Latvijas tiesnešu konferencē
 
14.10.2015.
Tiesu komunikācijas jaunās iniciatīvas: Latvijas pieredze
Priekšlasījums Centrālās un Austrumeiropas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencē Horvātijā
 
11.09.2015.
Baltijas juridiskās telpas vienotība ir aktuāla joprojām
Uzruna Augusta Lēbera 150.jubilejai veltītajā starptautiskajā konferencē „Komerctiesības Baltijas juridiskajā telpā”