Aktuālie

Drukas versija
 
13.05.2016.
Uzruna Latvijas tiesnešu konferencē
 
13.11.2015.
Tieslietu padomes redzeslokā - funkciju paplašināšana, komunikācija, tiesnešu un tiesu darbinieku atalgojums
Ziņojums Latvijas tiesnešu konferencē
 
14.10.2015.
Tiesu komunikācijas jaunās iniciatīvas: Latvijas pieredze
Priekšlasījums Centrālās un Austrumeiropas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencē Horvātijā
 
11.09.2015.
Baltijas juridiskās telpas vienotība ir aktuāla joprojām
Uzruna Augusta Lēbera 150.jubilejai veltītajā starptautiskajā konferencē „Komerctiesības Baltijas juridiskajā telpā”