Aktuālie

Drukas versija

17.02.2020.
Augstākajā tiesā izskatīts vairāk lietu, mazinājies lietu uzkrājums
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2019.gadā

01.11.2019.
Tiesiskums nav iespējams bez efektīvi funkcionējošas tiesu varas
Uzruna Latvijas tiesnešu konferencē

24.10.2019.
Nav pieļaujama tiesas spriešanas ietekmēšana
www.at.gov.lv

16.10.2019.
Mums ir kopīgi cilvēki, darbi un vērtības
Apsveikuma uzruna Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes simtgadē

28.06.2019.
Taisnīga tiesa ietver arī tiesneša drosmi
No Augstākās tiesas diskusijas"Tiesa. Taisnīgums. Tiesneša mugurkauls" sarunu festivālā LAMPA

16.05.2019.
Senāts un tiesību zinātne: sadarbība un mijiedarbība
Priekšlasījums Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes simtgadei veltītajā lekciju ciklā

05.04.2019.
Tiesnešu biedrībai jāpalīdz tiesnešiem paplašināt interešu loku un stiprināt pašapziņu
Uzruna Latvijas Tiesnešu biedrības 90.gadadienai veltītajā konferencē

22.03.2019.
Notariāta stiprā puse ir radīt jaunas idejas attīstībai
Uzruna Latvijas Zvērinātu notāru kopsapulcē

22.02.2019.
Augstākās tiesas darba prioritāte - lietu izskatīšanas termiņu samazināšana
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2018.gadā

14.12.2018.
Tiesneša neatkarība, nodrošinot pamattiesību aizsardzību
Referāts Ukrainas Augstākās tiesas konferencē

07.09.2018.
Katrs tiesnesis tiesas zālē ir Latvijas tieslietu sistēmas seja
Uzruna Latvijas tiesnešu konferencē

28.05.2018. 
Labā prakse Augstāko tiesu administrēšanā
Uzstāšanās Centrāleiropas un Austrumeiropas Augstāko tiesu priekšsēdētāju sanāaksmē Viļņā

24.05.2018.
Tiesu dialogs kā tiesikuma augstākais garants
Uzruna Satversmes tiesas konferencē "Konstitucionālo tiesu loma 21.gadsimta globalizētajā pasaulē"

21.05.2018.
Tiesas procesam jābūt korektam un cieņpilnam
Uzruna konferencē "Efektīva un ētiska tiesas sēdes vadīšana" 

23.02.2018.
Lietu izskatīšanas pozitīvais koeficients un respektējama judikatūra - Augstākās tiesas aizvadītā gada atzīstami rezultāti
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2017.gadā

 
09.01.2018.
Intervija "Latvijas Vēstneša" portālam
 
10.11.2017.
Viedoklis "Jurista Vārda" foruma "Latvijas tiesiskās sistēmas izaicinājumi valsts otrajā simtgadē" paneļdiskusijā "Kāpēc vajadzīgs tiesiskā (un tiesu) sistēma"
 
03.11.2017.
Uzstāšanās Latvijas tiesnešu konferencē
 
03.10.2017.
Latvijas Senāts nav muzeja plauktā nolikta vērtība
Uzruna Kristapa Valtera piemiņas pasākumā Kuldīgā
 
15.06.2017.
Tiesībzinātnes nozīme kvalitatīvas tiesiskas vides nodrošināšanā
Viedoklis par EKOSOC-LV projektu "Ilgtspējīga tautsaimniecības transformācijas tiesiskā ietvara efektivitātes paaugstināšanas modeļa izstrāde"
 
28.04.2017.
Uzstāšanās Gruzijas Tiesnešu asociācijas rīkotajā starptautiskajā konferencē "Mediācija un tieslietu attīstība" 
 
21.04.2017.
Referāts konferencē „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā”
 
21.04.2017.
Tiesu sistēmas efektivitāti nodrošina tiesu laba pārvaldība
Konferences "Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā" atklāšanas uzruna
 
03.03.2017.
Priekšvārds publiskajam pārskatam par Augstākās tiesas darbu 2016.gadā
 
10.11.2016.
Paplašinās apgabaltiesu loma Latvijas tiesu sistēmā
Uzruna Rīgas apgabaltiesas svinīgajā sanāksmē
 
03.11.2016.
Viedoklis foruma „Gudra izaugsme. Izaicinājumi un risinājumi” paneļdiskusijā „Sabiedrības attīstība un juridiskais ietvars”
 
13.05.2016.
Uzruna Latvijas tiesnešu konferencē
 
17.03.2016.
Advokatūra kā tiesu sistēmas sastāvdaļa tiesībpolitikā un procesos
Uzruna konferencē "Advokatūra kā tiesiskas valsts justīcijas neatņemam sastāvdaļa
 
 
13.11.2015.
Ziņojums Latvijas tiesnešu konferencē
 
14.10.2015.
Priekšlasījums Centrālās un Austrumeiropas valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju konferencē Horvātijā
 
25.09.2015.
Prokuratūras vēsture ir tiesu sistēmas vēsture
Uzruna Latvijas Republikas prokuratūras 25.gadadienai veltītajā svinīgajā sanāksmē
 
11.09.2015.
Uzruna Augusta Lēbera 150.jubilejai veltītajā starptautiskajā konferencē „Komerctiesības Baltijas juridiskajā telpā”