Tiesneši un advokāti profesiju saskarsmē

Drukas versija

Tiesnešu un advokātu profesionālā darbība un savstarpējās attiecības ne reizi vien Latvijā raisījušas pārdomas un pat kaislības.
Lai diskusijās rastu risinājumu, kā uzlabot tiesu varai piederošo amatpersonu profesionālo ētiku, uzvedību un sadarbību, un meklētu jaunus veidus tiesnešu un advokātu disciplinārās atbildības stiprināšanai, Augstākā tiesa un Amerikas Tiesu advokātu padome 8. un 9. jūnijā rīkoja konferenci Tiesneši un advokāti profesiju saskarsmē: kopīgais un atšķirīgais Latvijas un Amerikas tiesību sistēmā. Runāja arī par sabiedrībai nesaprotamiem spriedumiem un ko darīt, lai veicinātu tiesu varas prestižu.
Konferences otrajā dienā Augstākās tiesas Senāta sēžu zālē bija iespēja vērot tiesas procesu, kuru vadīja ASV tiesnesis Vendels Mortimers un Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars, un iepazīties ar ASV tiesvedības principiem un zvērināto žūrijas darbu.
Amerikas Tiesu advokātu asociāciju Latvijā pārstāvēja 15 augsta līmeņa ASV tiesneši un advokāti. Konferencē piedalījās visu Latvijas rajonu (pilsētu) un apgabaltiesu priekšsēdētāji, Satversmes tiesas tiesneši, un, protams, Augstākās tiesas senatori un tiesneši. Advokatūru pārstāvēja gan vadošo advokātu biroju advokāti, gan advokātu vecākie no Latvijas rajoniem, gan individuāli praktizējoši advokāti. Piedalījās arī Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas tiesnese Ingrīda Labucka.
 

Programma

Konferences programma pirmā diena

Konferences programma otrā diena
 

Dalībnieki

Konferences dalībnieki otrā diena

Konferences dalībnieki pirmā diskusija

Konferences dalībnieki otrā diskusija

Konferences dalībnieki trešā diskusija
 

Apraksts

Tiesas procesa apraksts
 

Runa

Tiesnešu un advokātu profesionālā ētika, uzvedība un atbildība
Andris Guļāns, Augstākās tiesas priekšsēdētājs
 

Jaunums

Latvijas un Amerikas tiesneši un advokāti sāk diskusiju