Nacionālo Augstāko tiesu loma cilvēktiesību aizsardzībā

Drukas versija

Starptautiska konference

NACIONĀLO AUGSTĀKO TIESU LOMA CILVĒKTIESĪBU AIZSARDZĪBĀ
 

 

Konferences norises vieta un laiks: 2012.gada 2.maijs, Rīgas Juridiskā augstskola

Konferences organizatori: Augstākā tiesa sadarbībā ar Rīgas Juridisko augstskolu

Dalībnieki: Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas Augstāko tiesu tiesneši, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneši, Satversmes tiesas tiesneši, Rīgas Juridiskās augstskolas mācībspēki

 


KONFERENCES PROGRAMMA

Ievada uzrunas
 

Ivars BIČKOVIČS, Latvijas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētājs

Mārtiņš MITS, Rīgas Juridiskās augstskolas prorektors

 


I. Eiropas cilvēktiesību arhitektūra

Moderators Mārtiņš Mits, Rīgas Juridiskās augstskolas prorektors
 

 

Ineta ZIEMELE, Ph.D., Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese no Latvijas, Rīgas Juridiskās augstskolas profesore:

Von Hannover lieta un tiesu dialogs

 

Danute JOČIENE, Dr.iur, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese no Lietuvas:

Konvencijas sistēmas subsidiaritāte lietas L. v. Lithuania kontekstā, No.27527/03

 

Pīters GJORTLERS, Rīgas Juridiskās augstskolas asociētais profesors:

Cilvēktiesību piemērošana Eiropas Savienības tiesā
 

 

II. Augstāko tiesu un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas mijiedarbība

Moderatore Ineta Ziemele, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese
 

 

Gintars KRIŽEVIČIUS, Lietuvas Augstākās tiesas priekšsēdētājs:

Izaicinājumi Eiropas Cilvēktiesību konvencijas ieviešanai un tiešai piemērošanai Lietuvas Augstākās tiesas praksē

 

Tadeušs ERECINSKIS, prof. Dr.hab.iur., Polijas Augstākās tiesas prezidents, Civilpalātas priekšsēdētājs:

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu ietekme uz likumdošanu un Augstākās tiesas nolēmumiem civillietās

 

Ēriks KERGANDBERGS, Ph.D., Igaunijas Augstākās tiesas Kriminālpalātas tiesnesis:

Vai Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir Igaunijas ceturtā tiesu instance?
 

 

III. Latvijas tiesu cilvēktiesību dialogs

Moderatore Veronika Krūmiņa, Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore
 

 

Kalvis TORGĀNS, prof. Dr.hab.iur., Latvijas Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senators:

Atbildība par kaitējumu kā cilvēka tiesību aizsardzības līdzeklis Latvijas tiesu praksē

 

Pēteris DZALBE, Latvijas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs:

Cilvēktiesības un kriminālprocess Latvijā

 

Dace MITA, Latvijas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore:

Aktuālie cilvēktiesību jautājumi Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta judikatūrā

 

Gunārs KŪTRIS, Latvijas Republikas Satversmes tiesas priekšsēdētājs:

Konstitucionālās tiesas un Augstākās tiesas dialogs kā līdzeklis cilvēktiesību aizsardzībā


KONFERENCES MATERIĀLI

Augstākās tiesas biļetens Nr.5 2012.gada oktobris
 

 

 

PRESES PUBLIKĀCIJAS

Danute Tomsone. Starptautiskā konferencē diskutēs par Augstāko tiesu lomu un iespējām cilvēktiesību aizsardzībā. Leta, 02.05.2012.

Sannija Matule. Nacionālo Augstāko tiesu lomu cilvēktiesību aizsardzībā. Jurista Vārds, 08.05.2012.