Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā

Drukas versija

 

Konferences norises laiks un vieta: 2017.gada 21.aprīlis Latvijas Universitāte

Konferences organizatori: Latvijas Augstākā tiesa sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti

Mērķis: projekta „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” rezultātu prezentācija un izvērtējums.

Projekts realizēts 2016.–2017.gadā. To vadīja Latvijas Augstākā tiesa, partneri – Lietuvas, Spānijas un Ungārijas Augstākās tiesas, Antverpenes (Beļģija) un Ļubļanas (Slovēnija) Universitātes. Projektu finansēja Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts.

Vairāk par projektu skatiet šeit

 

Konferences programma

Plenārsēde

Atklāšanas uzrunas

Ivars BIČKOVIČS, Augstākās tiesas priekšsēdētājs

Annija KĀRKLIŅA, LU Juridiskās fakultātes prodekāne

 

Informācija par projektu

Jānis SUPE, projekta vadītājs, Latvijas Augstākā tiesa (Prezentācija)

Augstāko tiesu loma – Igaunijas Augstākās tiesas piemērs

Priit PIKAMĀE, ES Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas prezidents, Igaunijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs

Eiropas Tieslietu padomju asociācija: tiesiskuma kvalitātes meklējumi Eiropā

Alain LACABARATS, Eiropas Tieslietu padomju asociācijas pārstāvis, Francijas Augstākās tiesas palātas priekšsēdētājs

Tieslietu padomes kompetences pilnveidošanas iespējas Latvijā

Aivars ENDZIŅŠ, Valsts prezidenta Tiesiskās vides pilnveides komisijas priekšsēdētājs

 

Projekta rezultātu prezentācija

Augstāko tiesu zinātniski analītisko nodaļu darbība

Stefan RUTTEN, Antverpenes Universitātes profesors (Prezentācija)

Tiesu darba organizācija ar mērķi paātrināt lietu izskatīšanu

Lauranne CLAUS, Antverpenes Universitātes pētniece (Prezentācija)

Augstāko tiesu komunikācija

Bernard HUBEAU, Antverpenes Universitātes profesors (Prezentācija)

Tieslietu padomju darbība

Grega STRBAN, Ļubļanas Universitātes profesors (Prezentācija)

 

Darbs sekcijās

AUGSTĀKO TIESU DARBA ORGANIZĀCIJA UN ANALĪTISKO NODAĻU LOMA

Vada: Kristīne STRADA-ROZENBERGA, LU Juridiskās tālākizglītības un profesionālās pilnveides centra direktore

Judikatūra kā tiesību avots

Ginta SNIEDZĪTE, LU Juridiskās fakultātes pasniedzēja

Judikatūras un zinātniski analītisko nodaļu loma tiesu darbības efektivizācijā

Anita ZIKMANE, Latvijas Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja (Prezentācija)

Augstāko tiesu sadarbība ar augstskolām

Aurimas BRAZDEIKIS, Lietuvas Augstākās tiesas priekšsēdētāja padomnieks

Augstāko tiesu zinātniski analītisko nodaļu darbība: Spānijas pieredze

José María Blanco SARALEGUI, Spānijas Augstākās tiesas tiesnesis, Zinātniski analītiskās nodaļas coordinators (Prezentācija)

 

AUGSTĀKO TIESU KOMUNIKĀCIJA UN LOMA TIESLIETU PADOMJU DARBĀ

Vada: Jānis PLEPS, LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras vadītājs, Valsts prezidenta padomnieks

Tieslietu padomes dialogs tiesu un valsts varas sistēmā

Ivars BIČKOVIČS, Latvijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs

Starp racionālu lēmumu pieņēmēju un Deus ex Machina: Augstāko tiesu loma 21.gs. sākumā

Zdeněk KŪHN, Čehijas Augstākās Administratīvās tiesas tiesnesis, tiesību zinātnieks (Prezentācija)

Svarīgākie mūsdienu izaicinājumi tiesu komunikācijā

Gregor STROJIN, Slovēnijas Augstākās tiesas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs (Prezentācija)

Sadarbība starp Augstāko tiesu un zemākas instances tiesām: Latvijas pieredze

Anita KOVAĻEVSKA, Augstākās tiesas tiesneša pienākumu izpildītāja, LU lektore (Prezentācija)

 

Konferences materiāli tiks publicēti „Augstākās Tiesas Biļetenā” 2017.gada rudenī

Konferences ieraksts:

Konferences plenārsēde

Augstāko tiesu komunikācija un loma Tieslietu padomju darbā

Augstāko tiesu darba organizācija un zinātniski analītisko nodaļu loma

 

Vairāk par konferenci:

Rokasgrāmata Augstāko tiesu darba organizācijā

Best Practice Guide for Mananig Supreme Courts