Augstākā tiesa attīstībā

Drukas versija

Konferences programma

Konferences dalībnieki

Konferences atklāšana

"15 neatkarības gadi: vai ir iemesls svinēšanai?"
Andris Guļāns, Augstākās tiesas priekšsēdētājs

 

Apsveikumi

Vaira Vīķe-Freiberga, Valsts Prezidente

Ingrīda Ūdre, Saeimas priekšsēdētāja

Solvita Āboltiņa, tieslietu ministre

Ivars Lācis, Latvijas Universitātes rektors

Gijs Kanivē (Guy Canivet), Francijas Kasācijas tiesas priekšsēdētājs, Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas prezidents


Pirmā daļa. Augstākās tiesas kā kasācijas un apelācijas instances tiesas desmitgade trīspakāpju tiesu sistēmā: Latvijas savdabība un pieredze

"Augstākā tiesa kā judikatūras veidotāja"
Kalvis Torgāns, profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis

"Augstākās tiesas attīstība: evolūcija, revolūcija vai normatīvā nolemtība?"
Andris Guļāns, Augstākās tiesas priekšsēdētājs

"Apelācija un kasācija – nepieciešamība vai procesuālā izšķērdība"
Gunārs Aigars, Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs

"Spēkā esošu nolēmumu jaunas izskatīšanas kriminālprocesuālā regulējuma attīstība"
Pāvels Gruziņš, Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs

"Pēdējās instances tiesas loma privātpersonu tiesību un interešu aizsardzībā to attiecībās ar valsti"
Valerijans Jonikāns, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājs

"Augstākā tiesa kā Latvijas tiesību sistēmas sastāvdaļa"
Ingrīda Labucka, Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas tiesnese


Otrā daļa. Augstāko tiesu loma un funkcijas mūsdienu sabiedrībā: Eiropas pieredze

"Tiesu varas norobežošana no likumdevēja un izpildu varas"
Egils Levits, Eiropas Kopienu tiesas tiesnesis

"Nacionālās Augstākās tiesas Eiropas Savienībā: kopsaucēju meklējot"
Gijs Kanivē (Guy Canivet), Francijas Kasācijas tiesas priekšsēdētājs, Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas prezidents

"Tiesā saņemto sūdzību plūsmas vadīšana: Zviedrijas pieredze"
Bo Svensons (Bo Svensson), Zviedrijas Augstākās tiesas prezidents

"Nacionālā tieslietu padome - Polijas Augstākās tiesas neatkarības garants"
Lehs Paprzickis (Lech Paprzycki), Polijas Augstākās tiesas prezidents, Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs

"Tiesību zinātnes loma tiesu prakses attīstībā"
Uldis Krastiņš, profesors, Dr.habil.iur., LU Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras vadītājs

"Eiropas cilvēktiesību standarti - izaicinājums vai rutīna?"
Mārtiņš Mits, LL.M, Rīgas Juridiskās augstskolas lektors


Publikācijas

Intervija laikrakstā "Diena" ar ES Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas prezidentu, Francijas Kasācijas tiesas priekšsēdētāju Giju Kanivē
"Juristiem jādomā globāli"

Laikraksts "Latvijas Vēstnesis"
"Uzsver tiesnešu atbildību demokrātijas nostiprināšanā"

Ziņu aģentūra "LETA"

"Augstākā tiesa 15 gadu jubilejas svinības sāks ar preses konferenci muzejā"

"Atzīmē Augstākās tiesas 15 gadu jubileju"

"Guļāns: AT ir saglabājusi neatkarību, stabilitāti un labu tiesnešu kodolu"

"Āboltiņa aicina Augstāko tiesu būt gatavai pārmaiņām"