Administratīvo tiesu 5 gadi

Drukas versija

Konferences programma

 

KONFERENCES UZRUNAS

Ivars Bičkovičs, Augstākās tiesas priekšsēdētājs

Mareks Segliņš, tieslietu ministrs

Anita Rodiņa, LU Juridiskās fakultātes dekāna p.i.

 

PIRMĀ SESIJA: vada senators Andris Guļāns

Administratīvo tiesu pirmie pieci gadi (Prezentācija)
Veronika Krūmiņa
, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja

Administratīvais process Eiropas Cilvēktiesību konvencijas gaismā un ECT judikatūra integritātes un privātuma jautājumos (Gatavots speciāli Augstākās tiesas konferencei)
Ineta Ziemele, PhD (Cantab.), Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnese, Rīgas Juridiskās augstskolas viesprofesore

Vispārīgais administratīvais akts (tēzes) (Prezentācija)
Jautrīte Briede
, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore

Publisko tiesību līgumi (tēzes) (Prezentācija)
Jānis Neimanis
, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senators

Administratīvais process valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijā un atsavināšanā (tēzes)
Viktors Šadinovs, konsultāciju sabiedrības “Padoms”, SIA juriskonsults

Administratīvā procesa attiecināmība (tēzes) (Prezentācija)
Arvīds Dravnieks, Publisko tiesību institūta direktors

 

OTRĀ SESIJA: vada senatore Jautrīte Briede

Tiesvedība administratīvā pārkāpuma lietā (Prezentācija)
Modris Žeivots, Latvijas Policijas akadēmijas Kvalitātes vadības un kontroles nodaļas vadītājs

Sapulču, gājienu un piketu normatīvais regulējums (Prezentācija)
Jānis Pleps, Saeimas Juridiskā biroja juridiskais padomnieks

Labas pārvaldības principa konkretizācija administratīvajās lietās 
Anita Kovaļevska, Latvijas Universitātes doktorante

Lietu piekritība administratīvajai tiesai (tēzes) (Prezentācija)
Edvīns Danovskis, zvērinātu advokātu biroja “Raidla, Lejiņš & Norcous” jurists

Pilnvara un pilnvarojums administratīvajā procesā (tēzes) (Prezentācija)
Māris Ruķers, Latvijas Universitātes doktorants


Publikācijas presē

Leta: Tiesneši konferencē diskutēs par administratīvā procesa pieredzi Latvijā

Leta: Tiesību eksperts: Administratīvo tiesu noslogotībā lielā mērā vainojama ierēdņu vienaldzība pret lēmumu pieņemšanu

Jurista Vārds: Administratīvās tiesas atskatās uz piecu gadu darbu

Час: Влияет ли суд на чиновников?