Materiālu pieejamība

Drukas versija
 

Tiesnešu disciplinārlietās pieņemto lēmumu un disciplinārlietu materiālu pieejamību regulē Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma 11.6 pants.

Lēmums par disciplinārlietas ierosināšanu un disciplinārlietas materiāli līdz brīdim, kad stājas spēkā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmums disciplinārlietā, ir pieejami tikai personām, kurām šādas tiesības noteiktas Tiesnešu disciplinārās atbildība likumā.

Atklātā sēdē izskatītas disciplinārlietas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija. Slēgtā sēdē izskatītas disciplinārlietas materiāli kļūst par ierobežotas pieejamības informāciju piecus gadus pēc disciplinārlietā pieņemtā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmuma spēkā stāšanās.

 

Disciplinārkolēģijas lēmumi, kas stājušies spēkā, pieejami portālā www.tiesas.lv sadaļā Tiesas/ Tiesnešu disciplinārkolēģija/ Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumi

Disciplinārtiesas lēmumi pieejami Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Par Augstāko tiesu/ Disciplinārtiesa/ Disciplinārtiesas lēmumi