Disciplinārtiesas sastāvs

Drukas versija

Ināra GARDA, Civillietu departamenta senatore, Disciplinārtiesas priekšsēdētāja

Ievēlēta 10.09.2018.

Ļubova KUŠNIRE, Civillietu departamenta senatore

Ievēlēta 11.09.2020.

Anita POĻAKOVA, Krimināllietu departamenta senatore

Ievēlēta 11.09.2020.

Inguna RADZEVIČA, Krimināllietu departamenta senatore

Ievēlēta 03.03.2017.

Andris GUĻĀNS, Administratīvo lietu departamenta senators

Ievēlēts 11.09.2020.

Vēsma KAKSTE, Administratīvo lietu departamenta senatore

Ievēlēta 22.04.2016.

 

Disciplinārtiesas sastāvā ir seši Augstākās tiesas departamentu senatori – pa diviem no Civillietu departamenta, Krimināllietu departamenta un Administratīvo lietu departamenta, kurus uz pieciem gadiem ievēlē Augstākās tiesas plēnums.

No Disciplinārtiesas locekļu vidus Augstākās tiesas plēnums uz pieciem gadiem apstiprina Disciplinārtiesas priekšsēdētāju.

10.09.2018. Augstākās tiesas plēnuma lēmums. Par Disciplinārtiesas priekšsēdētāja apstiprināšanu

Disciplinārtiesas locekļa pilnvaras izbeidzas, ja izbeidzas viņa tiesneša amata pilnvaras departamentā vai ja viņam uzlikts disciplinārsods. Šajā gadījumā Augstākās tiesas plēnums ievēlē jaunu Disciplinārtiesas locekli.