Disciplinārtiesas sastāvs

Drukas versija

Ināra GARDA, Civillietu departamenta tiesnese, Disciplinārtiesas priekšsēdētāja

Ievēlēta 10.09.2018.

Ļubova KUŠNIRE, Civillietu departamenta tiesnese

Ievēlēta 11.09.2020.

Anita POĻAKOVA, Krimināllietu departamenta tiesnese

Ievēlēta 11.09.2020.

Inguna RADZEVIČA, Krimināllietu departamenta tiesnese

Ievēlēta 03.03.2017.

Andris GUĻĀNS, Administratīvo lietu departamenta tiesnesis

Ievēlēts 11.09.2020.

Vēsma KAKSTE, Administratīvo lietu departamenta tiesnese

Ievēlēta 22.04.2016.

 

Disciplinārtiesas sastāvā ir seši Augstākās tiesas departamentu tiesneši – pa diviem no Civillietu departamenta, Krimināllietu departamenta un Administratīvo lietu departamenta, kurus uz pieciem gadiem ievēlē Augstākās tiesas plēnums.

No Disciplinārtiesas locekļu vidus Augstākās tiesas plēnums uz pieciem gadiem apstiprina Disciplinārtiesas priekšsēdētāju.

10.09.2018. Augstākās tiesas plēnuma lēmums. Par Disciplinārtiesas priekšsēdētāja apstiprināšanu

Disciplinārtiesas locekļa pilnvaras izbeidzas, ja izbeidzas viņa tiesneša amata pilnvaras Civillietu departamentā, Krimināllietu departamentā vai Administratīvo lietu departamentā vai ja viņam uzlikts disciplinārsods. Šajā gadījumā Augstākās tiesas plēnums ievēlē jaunu Disciplinārtiesas locekli.