Vēsturiskā judikatūra (līdz 1940.gadam)

Drukas versija

Pēc Augstākās tiesas ierosinājuma Latvijas Nacionālais arhīvs digitalizējis daļu no Latvijas Senāta vēsturiskā mantojuma – 3500 arhīva dokumentu lapas – un izveidojis ikvienam pieejamu dokumentu kopu Ieskats Latvijas Senāta dokumentos. 1919 – 1940

Pamatā šajā vietnē pieejami Senāta Spriedumu biroja no 1939.gada vidus līdz 1940.gada nogalei apkopotie materiāli.

 

LVVA digitālās kopas saturs izveidots, lai dotu pārskatāmu ieskatu publicētajos materiālos.

Atziņas Senāta spriedumiem izkārtotas dažādu normatīvo aktu secībā.

Augšā labajā pusē doti zīmvārdi (atslēgvārdi), kuri izriet no atziņas; kreisajā pusē ar sarkanu zīmuli ir divu veidu norādes – C. – konkrētā atziņā ir citāts no attiecīgā sprieduma, p. – vārdu secība sprieduma atziņā ir pārkārtota, nemainot teikuma būtību. Šo atzīmju mērķis ir dot tēzes meklētājam iespēju konstatēt, vai tās teksts pilnīgi vai gandrīz sakrīt ar sprieduma tekstu, vai arī tēze satur spriedumā izteiktas domas brīvu atstāstījumu, tādēļ, lai izceltos, trešais apzīmējums „a” (atstāstījumiem) ir zilā krāsā.

Plašāks apskats sniegts LVVA digitālo dokumentu kopas Ievadā.

Atsauces uz arhīva materiāliem veidojamas pēc principa: LVVA 1535. f. 8. apr. 75. lieta, 6. lp. un 6. op.

Kopa sniedz ieskatu 1937. gada Civillikuma piemērošanas prakses aizsākumos, kā arī 1864. g. Civillikumu normu pārmantojamībā, kuru salīdzinošais rādītājs ir šeit.

 

Digitālās dokumentu kopas prezentācija notika 2016.gada 18.martā Augstākajā tiesā