33.nodaļa. Kriminālvajāšana (402.-414.pants)

Drukas versija

2019. gads

2013. gads

2012. gads

J 04.06.2012. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-8/2012
Kriminālprocesa likuma 405.pants, kurā norādītas prasības apsūdzības saturam, jāaplūko kopsakarā ar Kriminālprocesa likuma 20.panta pirmo daļu

2010. gads

2009. gads

2008. gads

J 15.10.2008. Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā Nr. SKK-535/2008
Apsūdzības saturs, saucot personu pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 320.panta