Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Drukas versija

2016. gads

J 02.06.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1101/2016
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas sastādīta pārbaudes akta tiesiskā daba