Valsts darba inspekcija

Drukas versija

2019. gads

16.05.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-777/2019
Valsts darba inspekcijas kompetences robežas darba strīdos

2017. gads

J 28.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-161/2017
Valsts darba inspekcijas lēmuma par nelaimes gadījuma darba vietā būtība

2016. gads

J 10.10.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-865/2016
Jēdziens “darba pienākumu pildīšana ārpus noteiktā darba laika”

2014. gads

J 12.03.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-156/2014
Darba tiesisko attiecību valsts uzraudzības robežas