Sabiedrības veselības aģentūra

Drukas versija

2008. gads

J 26.06.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-155/2008
Tiesiskā daba slimnīcas rīcībai, neziņojot personai par tās asinīs identificētām vīrusa antivielām; valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūra” pienākumi un rīcība epidemioloģiskās drošības jomā