Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Drukas versija

2018. gads

J 16.04.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1054/2018
Kredītiestāžu pienākums lielo riska darījumu limitu ievērošanā

18.07.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-185/2018
Ierobežojums garantētās atlīdzības saņemšanai personām, kuru rīcībā vadītājam raksturīgās kompetences dēļ ir pietiekama informācija saistībā ar kredītiestādes finanšu stāvokli un noguldījumu pieejamības riskiem

2015. gads

J 23.12.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-6/2015
Noguldījumu garantijas sistēmas attiecināšanai uz kredītiestādes vadītāju; jēdziena

2013. gads

2010. gads