INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA VALSTS AMATPERSONU DARBĪBĀ

Drukas versija

2014. gads

J 07.02.2014. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-67/2014
Likuma ,,Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā'' 14.panta ceturtajā daļā noteiktā ierobežojuma piemērošana

2012. gads

J 13.01.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-45/2012
Uzraugošās institūcijas apsvērumi, piemērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normas

2010. gads

J 30.12.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1078/2010
Jēdziena „amatpersona” izpratne Administratīvā procesa likumā un likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”

J 10.06.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-188/2010 (JUDIKATŪRAS MAIŅA)
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja brīdinājuma tiesiskā daba; citu šā biroja izdotu lēmumu pārbaude tiesā

2009. gads

J 21.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-294/2009
Amats politiskajā partijā likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē, par kura savienošanu ar valsts amatpersonas amatu nepieciešams saņemt atļauju

2008. gads

J 03.07.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-326/2008
Vārdkopa „valsts un pašvaldība” likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē; reformatio in peius aizliegums administratīvo pārkāpumu lietās

2007. gads

J 13.03.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-11/2007
Par KNAB brīdinājuma tiesisko dabu, par valsts amatpersonas rīcību, izskatot privātpersonas sūdzību par attiecīgās amatpersonas darījumu partneri, un par apdrošināšanas līgumattiecību darījuma summu likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē

2005. gads

J 30.08.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums un blakus lēmums lietā Nr. SKA-205/2005
Par iespējami ieinteresētās amatpersonas piedalīšanos lēmuma pieņemšanā