IESLODZĪTO TIESĪBAS / SODU IZPILDES TIESĪBAS

Drukas versija

2020. gads

11.02.2020. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-757/2020
Ieslodzītā lūguma par soda izciešanas režīma maiņu iesniegšana ar pārstāvja starpniecību

2019. gads

J 11.10.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-181/2019
Ieslodzītā nodrošināšana ar ārstniecības pakalpojumiem ārpus ieslodzījuma vietas

J 17.01.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-153/2019
Valsts pienākums veikt pasākumus ieslodzīto drošības nodrošināšanai

J 08.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-116/2019
Īslaicīga tīrīšanas (mazgāšanas) piederumu un līdzekļu neizsniegšana kā iespējamais ieslodzītā cilvēktiesību pārkāpums; Privātuma nenodrošināšana sanitārā mezgla izmantošanas laikā kā iespējams ieslodzītā cilvēktiesību pārkāpums

J 08.11.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-116/2019
Apstākļu ieslodzījuma vietā kumulatīvas ietekmes analizēšana atlīdzinājuma prasījuma kontekstā

27.09.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-22/2019
Apcietināto personu privātās sarakstes ierobežošanas pamatotības pārbaude; Drošas sūdzēšanās iespējas nodrošināšana brīvības atņemšanas iestādē

2018. gads

J 07.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-207/2018
Ieslodzījuma vietas kameras ventilācijas nodrošināšanas vērtējums

J 07.06.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-194/2018
Ieslodzītās personas nodrošināšana ar higiēnas līdzekļiem

06.07.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-130/2018
Ieslodzītā ievietošana restotā norobežojumā ieslodzījuma vietā kā necilvēcīgas un pazemojošas apiešanās aizlieguma pārkāpums

J 26.04.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-119/2018
Roku un kāju dzelžu kā speciālo līdzekļu izmantošanas pieļaujamība

24.08.2018. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-47/2018
Pieteikums par brīvības atņemšanas soda izpildes režīma mīkstināšanu

2017. gads

J 28.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-169/2017
Personai nav pienākums ilgstoša pārkāpuma gadījumā regulāri iesniegt analogus iesniegumus par sliktajiem sadzīves apstākļi

2016. gads

J 15.11.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1459/2016
Ieslodzījumā esošas personas ārstniecības kvalitātes pārbaude administratīvajā procesā

J 30.09.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-311/2016
Rīcības brīvības izmantošana, lemjot par iespējas notiesātajam mazgāties dušā nodrošināšanu

2013. gads

J 05.04.2013. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-423/2013
Korespondences nosūtītāja subjektīvās tiesības iesniegt pieteikumu par tiesību uz korespondences neaizskaramību ierobežojumu

2012. gads

J 15.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-727/2012
Ieslodzītā tiesības pieprasīt pamudinājuma piešķiršanu

J 09.07.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-681/2012
Vardarbība ieslodzījuma vietā kā būtisks cilvēktiesību pārkāpums

J 20.04.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-372/2012
Atlīdzinājuma noteikšana par cilvēktiesību pārkāpumiem

J 22.06.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-303/2012
Ieslodzītā tiesību uz korespondences neaizskaramību ierobežojumi

J 02.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-238/2012
Pamats pilnīgai vai daļējai atbrīvošanai no valsts nodevas

2011. gads

J 08.02.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-97/2011
Ieslodzītā tiesības īslaicīgi atstāt cietuma teritoriju

2010. gads

J 12.10.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-756/2010
Publisko un privāto tiesību nošķiršana ieslodzīto nodarbinātības jomā

J 06.05.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-160/2010
Valsts rīcība, kas būtiski skar ieslodzītas personas cilvēktiesības – reliģijas brīvību un pazemojošas attieksmes aizliegumu

2009. gads

J 23.01.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-181/2009
Lēmums, kas būtiski neskar īpaši pakļautas personas cilvēktiesības

2008. gads

J 19.08.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-581/2008
Ieslodzītās personas tiesības pārsūdzēt ieslodzījuma vietas medicīnas daļas sniegtos valsts garantētos medicīnas pakalpojumus; ieslodzītās personas cilvēktiesības

2007. gads

J 07.11.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-576/2007
Ieslodzīto tiesības uz darbu un izglītību – LR Satversmes 106. un 112.panta tvērums; Ieslodzījuma vietu pārvaldes rīcība, nenodrošinot ieslodzītos ar darbu un iespējām iegūt vidējo izglītību, nav iestādes faktiskā rīcība

2006. gads

J 29.08.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-498/2006
Faktiskās rīcības jēdziens (pazīmes) un cietuma administrācijas rīcības saistībā ar ieslodzīto uzturu tiesiskā daba

J 15.06.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-356/2006
Ieslodzījumā esoša blakus sūdzības iesniedzēja etapēšana uz tiesas sēdi nav obligāta