Tiesības uz medicīniskās palīdzības minimumu

Drukas versija

2018. gads

J 15.10.2018. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-592/2018
Veselības aprūpes pieejamība kā vērtējamais kritērijs lietā par izbraukšanas rīkojumu

2016. gads

J 15.11.2016. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1459/2016
Ieslodzījumā esošas personas ārstniecības kvalitātes pārbaude administratīvajā procesā

2010. gads

J 08.07.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-635/2010
Piekļuves nodrošināšana personai ratiņkrēslā pašvaldībai piederošā ārstniecības iestādē; ārstniecības iestādes faktiskā rīcība

2008. gads

J 19.08.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-581/2008
Ieslodzītās personas tiesības pārsūdzēt ieslodzījuma vietas medicīnas daļas sniegtos valsts garantētos medicīnas pakalpojumus; ieslodzītās personas cilvēktiesības