Tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu un saņemt atbilstošu samaksu

Drukas versija

2014. gads

J 14.11.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-1253/2014
Pagaidu aizsardzība zvērināta notāra atstādināšanas gadījumā

2009. gads

J 23.10.2009. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-798/2009
Lēmums, kas būtiski skar tiesneša kā īpaši pakļautas personas cilvēktiesības

2007. gads

J 07.11.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-576/2007
Ieslodzīto tiesības uz darbu un izglītību – Latvijas Republikas Satversmes 106. un 112.panta tvērums; Ieslodzījuma vietu pārvaldes rīcība, nenodrošinot ieslodzītos ar darbu un iespējām iegūt vidējo izglītību, nav iestādes faktiskā rīcība