Pulcēšanās un biedrošanās brīvība

Drukas versija

2017. gads

J 08.12.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-380/2017
Pulcēšanās brīvības ierobežojumu pārbaude, pretpasākums un tiesību godprātīgas izmantošanas princips

J 03.03.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-10/2017
Policijas rīcība publiskos pasākumos, nodrošinot kārtību konfrontācijas gadījumā

2013. gads

2012. gads

J 30.10.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-309/2012
Par sapulces, gājiena vai piketa pieteikšanas termiņa nokavējuma sekām

2010. gads

2006. gads

J 12.12.2006. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-457/2006
Iztrūkstot klātesamības momentam, uzskatu paušanu nevar uzskatīt par īstenotu pulcēšanās brīvības ietvaros; likums „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” attiecināms uz vārda brīvības īstenošanas formām vienīgi tad, ja tas likumā ir nepārprotami atrunāts