Maksātnespējas administratori

Drukas versija

2016. gads

J 29.02.2016. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-113/2016
Pamats komersanta izslēgšanai no komercreģistra pēc bankrota procedūras pabeigšanas

2014. gads

J 22.05.2014. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-691/2014
Maksātnespējas administratora statuss administratīvajā procesā

2011. gads

J 25.01.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-270/2011
Maksātnespējas administratora atlīdzības noteikšanas tiesiskā daba

2005. gads

J 07.06.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-172/2005
Par administratora pienākumu nosūtīt Uzņēmumu reģistram lēmumu par bankrota procedūras uzsākšanu

2004. gads

J 09.11.2004. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-198/2004
Par maksātnespējas iestāšanās brīdi, administrācijas izmaksām un kārtējo nodokļu maksājumiem