Juridiskā palīdzība

Drukas versija

2019. gads

J 22.02.2019. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-161/2019
Izdevumu par saņemto juridisko palīdzību atlīdzināšana

2015. gads

J 26.10.2015. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-51/2015
Lēmuma par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu izpildes kontrole

2012. gads

J 16.11.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-899/2012
Valsts apmaksātās juridiskās palīdzības nodrošināšana Satversmes tiesas procesa ietvaros

2011. gads

J 06.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-155/2011
Juridiskās palīdzības izmaksu atlīdzināšana administratīvajā procesā

2008. gads

J 25.01.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-170/2008
Advokāta tiesības pārstāvēt personu administratīvā pārkāpuma lietā un advokāta tiesības sniegt juridisko palīdzību; pārstāvības un juridiskās palīdzības noformēšana

2007. gads

J 04.01.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-14/2007
Par atteikuma izdot labvēlīgu administratīvo aktu pārsūdzēšanu un prasījumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu; par invaliditātes noteikšanas datumu un par izģērbšanos invaliditātes noteikšanai nepieciešamajai apskatei ārstu komisijā