Jaunatklāti apstākļi

Drukas versija

2019. gads

J 25.10.2019. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SJA-1/2019
Pieteikuma par jaunatklātiem apstākļiem izbeigtā tiesvedībā pieļaujamība

2017. gads

J 04.10.2017. Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-424/2017
Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību komitejas viedokļa tiesiskā nozīme

2011. gads

J 15.06.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SJA-8/2011
Administratīvā procesa uzsākšana no jauna sakarā ar jaunatklātu apstākli

J 12.05.2011. Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SJA-8/2011
Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību komitejas apsvērumi kā jaunatklāts apstāklis

2010. gads

J 29.03.2010. Senāta Administratīvo lietu departamenta rīcības sēdes lēmums lietā Nr. SJA-14/2010
Pieteikums par lietas jaunu izskatīšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem administratīvo pārkāpumu lietās iesniedzams apgabaltiesā

2008. gads

J 12.12.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-794/2008
Pieteikums par jaunatklātiem apstākļiem; administratīvā pārkāpuma lietā konfiscētā transportlīdzekļa īpašnieka (kas nav tā pati persona, kas izdarījusi administratīvo pārkāpumu) tiesības vērsties kompetentā institūcijā par transportlīdzekļa atdošanu

J 11.04.2008. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-256/2008
Pieteikumu par lēmuma atcelšanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem var iesniegt arī par Senāta lēmumu

2005. gads

J 19.07.2005. Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SJA-10/2005
Par Satversmes tiesas spriedumu kā jaunatklātu apstākli