Administratīvā procesa uzsākšana no jauna

Drukas versija

2012. gads

J 25.05.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-257/2012
Lēmuma par izdienas pensijas piešķiršanu tiesiskā daba; Administratīvā procesa likuma 87.panta trešajā daļā noteiktā termiņa aprēķināšana

J 10.02.2012. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-24/2012
Administratīvā procesa uzsākšana no jauna un tās sekas

2007. gads

J 14.03.2007. Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedums lietā Nr. SKA-84/2007
Regulējums par administratīvā procesa uzsākšanu no jauna uz iesnieguma pamata attiecināms uz gadījumiem, kad ar iestādes izdoto administratīvo aktu ir aktīvi ietekmētas tiesiskās attiecības, proti, mainīts personai jau piemītošo tiesību vai pienākumu apjoms; prasījuma par labvēlīgu administratīvo aktu izdošanu izskatīšana