EST judikatūra

Drukas versija

Turpinot papildināt Augstākās tiesas mājaslapu ar lietotājiem interesantu informāciju, Judikatūras sadaļa papildināta ar informāciju par Eiropas Savienības Tiesas nolēmumiem.

Ņemot vērā, ka Eiropas Savienības Tiesa savā mājas lapā www.curia.europa.eu nodrošina nolēmumu publicēšanu, kā arī tajā ir pieejams efektīvs tiesas nolēmumu meklētājs, jaunizveidotā sadaļa Augstākās tiesas mājaslapā veltīta atsevišķiem problēmjautājumiem un aktualitātēm.

 

AKTUĀLIE NOLĒMUMI

Mūsu tiesību piemērotājiem aktuālie nolēmumi tiek apkopoti pa mēnešiem, vienlaikus dalot pa tiesību nozarēm, proti, attiecīgi civiltiesību, krimināltiesību un administratīvo tiesību jomā. Būtiski atzīmēt, ka nolēmumu sarakstā netiek apkopoti pilnīgi visi Eiropas Savienības Tiesas nolēmumi.

PROBLĒMJAUTĀJUMI

Savukārt atsevišķo problēmjautājumu kopsavilkumi veltīti arī Latvijā aktuāliem jautājumiem un procesiem. 

Apkopojumus par Eiropas Savienības Tiesas judikatūru Augstākajā tiesā nodrošina Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa.