Pēc pieteicēja

Drukas versija

2.pants - Tiesības uz dzīvību / 3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

D. pret Apvienoto Karalisti. Nr.30240/96 – Spriedums, 21.04.1997.

Lejupielādēt

5.pants - Tiesības uz brīvību un drošību / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu

D.D. pret Lietuvu (D.D. v. Lithuania). Nr.13469/06 – Spriedums, 14.02.2012.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

D.F. pret Latviju. Nr.11160/07 – Spriedums (kopsavilkums), 29.10.2013.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

D.F. pret Latviju. Nr.11160/07 – Spriedums, 29.10.2013.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

D.G. pret Poliju (D.G. v. Poland). Nr.45705/07 – Spriedums, 12.02.2013.

Lejupielādēt

14.pants + 1.protokola 2.pants

D.H. un citi pret Čehijas Republiku. Spriedums, 13.11.2007.

Lejupielādēt

5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums

DAVIDOVS pret Latviju. Nr.45559/06 – Spriedums (kopsavilkums), 07.07.2015.

Lejupielādēt

5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums

DAVIDOVS pret Latviju. Nr.45559/06 - Spriedums, 07.07.2015.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

DAVIDOVS pret Latviju. Nr.17670/18 - Lēmums (kopsavilkums), 12.11.2019.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

DĀVIDSONS un SAVINS pret Latviju. Nr.17574/07 - Spriedums (kopsavilkums), 07.01.2016.

Lejupielādēt