Pēc pieteicēja

Drukas versija

5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība

BEIERE pret Latviju. Nr.30954/05 – Spriedums (kopsavilkums), 29.11.2011.

Lejupielādēt

5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība

BEIERE pret Latviju. Nr.30954/05 – Spriedums, 29.11.2011.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

BEĻAJEVS un DIGTJARS pret Ukrainu (Belyaev and Digtyar v. Ukraina). Nr.16984 un Nr.9947/05 – Spriedums, 16.02.2012.

Lejupielādēt

8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums

Par noteiktiem tiesību aktu aspektiem, kas saistīti ar valodu lietošanu izglītībā Beļģijā (Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in Education in Belgium). Nr.1474/62, Nr.1677/62, Nr.1769/63, Nr.1994/63, Nr.2126/64 – Spriedums, 09

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

BĒRZIŅŠ pret Latviju. Nr.25147/07 - Spriedums (kopsavilkums), 25.02.2014.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

BĒRZIŅŠ pret Latviju. Nr.30780/13 – Lēmums (kopsavilkums), 20.05.2014.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

BĒRZIŅŠ pret Latviju. Nr.25147/07 - Spriedums, 25.02.2014.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 34.pants - Tiesības netraucēti sazināties ar ECT

BIRZNIEKS pret Latviju. Nr.65025/01 – Spriedums, 31.05.2011.

Lejupielādēt

6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

BJATECS pret Latviju. Nr.12149/02 – Lēmums, 10.07.2007.

Lejupielādēt

2.pants - Tiesības uz dzīvību / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

BĻAKAJS un citi pret Horvātiju (Bljakaj and others v. Croatia). Nr.74448/12 – Spriedums, 18.09.2014.

Lejupielādēt