Pēc pieteicēja

Drukas versija

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

ZENTAS LOGINAS MUZEJS pret Latviju. Nr.32066/06 - Lēmums, 13.12.2016

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

ŽEREBKOVS pret Latviju. Nr.16800/11 - Lēmums (kopsavilkums), 26.09.2019.

Lejupielādēt

8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

ZIKOVS pret Latviju. Nr.17689/14 - Lēmums (kopsavilkums), 23.07.2015.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

ZUZANE pret Latviju. Nr. 33674/02 – Lēmums (kopsavilkums), 21.05.2013.

Lejupielādēt