Pēc pieteicēja

Drukas versija

5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

ZANDBERGS pret Latviju. Nr.71092/01 – Spriedums (kopsavilkums) – 20.12.2011.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 6.panta 2.punkts - Nevainīguma prezumpcija / 6.panta 3.punkts - Tiesību minimums noziegumā apsūdzētai personai

ŽARSKIS pret Latviju. Nr.33695/03 – Lēmums, 17.03.2009

Lejupielādēt

2.pants - Tiesības uz dzīvību / 13.pants + 2.pants

ZAVOLOKA pret Latviju. Nr.58447/00 – Lēmums, 29.04.2003.

Lejupielādēt

2.pants - Tiesības uz dzīvību

ZAVOLOKA pret Latviju. Nr.58447/00 – Spriedums (kopsavilkums), 07.07.2009.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 10.pants - Vārda brīvība / 11.pants - Pulcēšanās un biedrošanās brīvība / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 1.protokols 3.pants - Tiesības uz brīvām vēlēšanām

ŽDANOKA pret Latviju. Nr.58278/00 – Lēmums, 06.03.2003.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 10.pants - Vārda brīvība / 11.pants - Pulcēšanās un biedrošanās brīvība / 1.protokols 3.pants - Tiesības uz brīvām vēlēšanām

ŽDANOKA pret Latviju. Nr.58278/00 – Spriedums, 16.03.2006.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

ZENTAS LOGINAS MUZEJS pret Latviju. Nr.32066/06 - Lēmums (kopsavilkums), 13.12.2016.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

ZENTAS LOGINAS MUZEJS pret Latviju. Nr.32066/06 - Lēmums, 13.12.2016

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

ŽEREBKOVS pret Latviju. Nr.16800/11 - Lēmums (kopsavilkums), 26.09.2019.

Lejupielādēt

8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

ZIKOVS pret Latviju. Nr.17689/14 - Lēmums (kopsavilkums), 23.07.2015.

Lejupielādēt