Pēc pieteicēja

Drukas versija

8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

X pret Latviju. Nr.27853/09 - Spriedums (kopsavilkums), 26.11.2013.

Lejupielādēt

8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

X pret Latviju. Nr.27853/09 - Spriedums, 26.11.2013.

Lejupielādēt

8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

X. pret Latviju (X. v. Latvia). Nr.27853/09 – Spriedums, 13.11.2011.

Lejupielādēt

5.pants - Tiesības uz brīvību un drošību / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

X. pret Somiju (X.v. Finland). Nr.34806/04 – Spriedums, 03.07.2012.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Y pret Latviju. Nr.61183/08 – Spriedums (kopsavilkums), 21.10.2014.

Lejupielādēt

6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu

YELVERTON INVESTMENTS B.V. un citi pret Latviju. Nr.57566/12 – Lēmums (kopsavilkums), 18.11.2014.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 6.panta 2.punkts - Nevainīguma prezumpcija / 6.panta 3.punkts - Tiesību minimums noziegumā apsūdzētai personai

Ž pret Latviju. Nr.14755/03 – Spriedums, 24.01.2008.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.pants - Tiesības uz brīvību un drošību

Z.H. pret Ungāriju (Z.H. v. Hyngary). Nr.28973/11 – Spriedums, 08.11.2012.

Lejupielādēt

5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

ZAHARENOKS pret Latviju. Nr. 9161/03 – Lēmums, 03.06.2008.

Lejupielādēt

6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 7.protokols 2.pants - Apelācijas tiesības krimināllietās

ZAICEVS pret Latviju. Nr.65022/01 – Spriedums (kopsavilkums), 31.07.2007.

Lejupielādēt