Pēc pieteicēja

Drukas versija

14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

VISTIŅŠ un PEREPJOLKINS pret Latviju. Nr. 71243/01 – Spriedums (kopsavilkums), 25.10.2012.

Lejupielādēt

14.pants + 1.protokola 1.pants / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

VISTIŅŠ un PEREPJOLKINS pret Latviju. Nr.71243/01 – Spriedums (kopsavilkums), 08.03.2011.

Lejupielādēt

41.pants – Taisnīga atlīdzība

VISTIŅŠ un PEREPJOLKINS pret Latviju. Nr. 71243/01 – Spriedums (kopsavilkums), 25.03.2014.

Lejupielādēt

41.pants – Taisnīga atlīdzība

VISTIŅŠ un PEREPJOLKINS pret Latviju. Nr. 71243/01 – Spriedums, 25.03.2014.

Lejupielādēt

14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

VISTIŅŠ un PEREPJOLKINS pret Latviju. Nr. 71243/01 – Spriedums, 25.10.2012.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

VOVRUŠKO pret Latviju. Nr. 11065/02 – Spriedums, 11.12.2012.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

VOVRUŠKO pret Latviju. Nr. 11065/02 – Spriedums (kopsavilkums), 11.12.2012.

Lejupielādēt

5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

VUCĒNS pret Latviju. Nr.578/02 – Lēmums, 06.05.2008.

Lejupielādēt

5.pants - Tiesības uz brīvību un drošību

VULIJS pret Apvienoto Karalisti (Woolley v. The United Kingdom). Nr.28019/10 – Spriedums, 10.04.2012.

Lejupielādēt

8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

X pret Latviju. Nr.27853/09 - Spriedums (kopsavilkums), 26.11.2013.

Lejupielādēt