Pēc pieteicēja

Drukas versija

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

VIESTURS pret Latviju. Nr.7239/07 - Lēmums (kopsavilkums), 05.07.2016.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 14.pants + 8.pants / 34.pants - Tiesības netraucēti sazināties ar ECT

VIKULOVS un citi pret Latviju. Nr.16870/03 – Lēmums, 31.08.2006.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība

VIKULOVS un citi pret Latviju. Nr.16870/03 – Spriedums (kopsavilkums), 25.09.2012.

Lejupielādēt

14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

VISTIŅŠ un PEREPJOLKINS pret Latviju. Nr. 71243/01 – Spriedums (kopsavilkums), 25.10.2012.

Lejupielādēt

14.pants + 1.protokola 1.pants / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

VISTIŅŠ un PEREPJOLKINS pret Latviju. Nr.71243/01 – Spriedums (kopsavilkums), 08.03.2011.

Lejupielādēt

41.pants – Taisnīga atlīdzība

VISTIŅŠ un PEREPJOLKINS pret Latviju. Nr. 71243/01 – Spriedums (kopsavilkums), 25.03.2014.

Lejupielādēt

41.pants – Taisnīga atlīdzība

VISTIŅŠ un PEREPJOLKINS pret Latviju. Nr. 71243/01 – Spriedums, 25.03.2014.

Lejupielādēt

14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

VISTIŅŠ un PEREPJOLKINS pret Latviju. Nr. 71243/01 – Spriedums, 25.10.2012.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

VOVRUŠKO pret Latviju. Nr. 11065/02 – Spriedums, 11.12.2012.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

VOVRUŠKO pret Latviju. Nr. 11065/02 – Spriedums (kopsavilkums), 11.12.2012.

Lejupielādēt