Pēc pieteicēja

Drukas versija

14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

VASIĻEVSKIS pret Latviju. Nr. 73485/01 – Lēmums, 10.01.2012.

Lejupielādēt

14.pants + 1.protokola 1.pants / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

VASIĻEVSKIS pret Latviju. Nr.73485/01 – Lēmums (kopsavilkums), 08.02.2012.

Lejupielādēt

6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu

VAŠKEVIČS un SPŪLIS pret Latviju. Nr.12253/10, Nr.2631/10 – Lēmums (kopsavilkums), 18.11.2014.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

VECBAŠTIKA un citi pret Latviju. Nr.52499/11 - Lēmums (kopsavilkums), 12.12.2019.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

VEISS pret Latviju. Nr.15152/12 – Spriedums (kopsavilkums), 28.01.2014.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

VEISS pret Latviju. Nr.15152/12 – Spriedums, 28.01.2014.

Lejupielādēt

10.pants - Vārda brīvība

VEJDELAND un citi pret Zviedriju. Nr.1813/07 – Spriedums, 09.02.2012.

Lejupielādēt

8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums

VERMEIRE pret Beļģiju (Vermeire v.Belgium). Nr.12849/87 – Spriedums, 29.11.1991.

Lejupielādēt

10.pants - Vārda brīvība

VIDES AIZSARDZĪBAS KLUBS pret Latviju. Nr.57829/00 – Lēmums, 13.02.2003.

Lejupielādēt

10.pants - Vārda brīvība

VIDES AIZSARDZĪBAS KLUBS pret Latviju. Nr.57829/00 – Spriedums, 06.05.2004.

Lejupielādēt