Pēc pieteicēja

Drukas versija

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

TRŪPS pret Latviju. Nr. 58497/08 – Lēmums (kopsavilkums), 20.11.2012.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 6.panta 3.punkts - Tiesību minimums noziegumā apsūdzētai personai

TUZIKS pret Latviju. Nr.30006/09 - Lēmums (kopsavilkums), 18.05.2017.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

TUZOVS pret Latviju. Nr.16824/02 – Lēmums, 06.04.2006.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

UPĪTE pret Latviju. Nr.7636/08 - Spriedums (kopsavilkums), 01.09.2016.

Lejupielādēt

5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība

URTĀNS pret Latviju. Nr.16858/11 – Spriedums (kopsavilkums), 28.10.2014.

Lejupielādēt

5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība

URTĀNS pret Latviju. Nr.16858/11 – Spriedums, 28.10.2014.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 1.protokols 2.pants - Tiesības uz izglītību

VALSAMIS pret Grieķiju (Valsamis v.Greece). Nr.21787/93 – Spriedums, 18.12.1996.

Lejupielādēt

5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums

VAŠČENKOVS pret Latviju. Nr.30795 - Spriedums (kopsavilkums), 15.12.2016.

Lejupielādēt

5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums

VAŠČENKOVS pret Latviju. Nr.30795/12 - Spriedums, 15.12.2016.

Lejupielādēt

6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

VASIĻEVSKA pret Latviju. Nr.24991/02 – Lēmums (kopsavilkums), 01.10.2013.

Lejupielādēt