Pēc pieteicēja

Drukas versija

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

TERNOVSKIS pret Latviju. Nr.33637/02 – Spriedums (kopsavilkums), 29.04.2014.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

TERNOVSKIS pret Latviju. Nr.33637/02 – Spriedums, 29.04.2014.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 7.pants - Nepieļaujamība sodīt bez tiesas

TESS pret Latviju. Nr.19363/05 – Lēmums (kopsavilkums), 25.11.2014.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

TIMOFEJEVI pret Latviju. Nr. 45393/04 – Spriedums, 11.12.2012.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

TIMOFEJEVI pret Latviju. Nr. 45393/04 – Spriedums (kopsavilkums), 11.12.2012.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.pants - Tiesības uz brīvību un drošību / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

TITARENKO pret Ukrainu (Titarenko v. Ukraine). Nr.31720/02 – Spriedums, 20.09.2012.

Lejupielādēt

7.pants - Nepieļaujamība sodīt bez tiesas / 10.pants - Vārda brīvība

TOMELA un citi pret Somiju (Tuomela and others v. Finland). Nr.25711/04 – Spriedums, 06.04.2010.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

TRŪPS pret Latviju. Nr. 58497/08 – Lēmums (kopsavilkums), 20.11.2012.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 6.panta 3.punkts - Tiesību minimums noziegumā apsūdzētai personai

TUZIKS pret Latviju. Nr.30006/09 - Lēmums (kopsavilkums), 18.05.2017.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

TUZOVS pret Latviju. Nr.16824/02 – Lēmums, 06.04.2006.

Lejupielādēt