Pēc pieteicēja

Drukas versija

8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

SVĀRPSTONS un citi pret Latviju. Nr.14976/05 - Lēmums (kopsavilkums), 12.01.2017.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība / 11.pants - Pulcēšanās un biedrošanās brīvība / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

SVĒTIE KLOSTERI pret Grieķiju (Holy Monasteries v.Greece). Nr.13092/87 – Spriedums, 09.12.1994.

Lejupielādēt

3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu

SVINARENKO un SĻADŅEVS pret Krieviju (Svinarenko and Slyadnev v. Russia). Nr.32541/08, Nr.43441/08 – Spriedums, 17.07.2014.

Lejupielādēt

5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

SVIPSTA pret Latviju. Nr.66820/01 – Spriedums, 09.03.2006.

Lejupielādēt

5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

SVIPSTA pret Latviju. Nr.66820/01 – Lēmums, 06.05.2004.

Lejupielādēt

5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

SVIPSTA pret Latviju. Nr.66820/01 – Spriedums (kopsavilkums), 09.03.2006.

Lejupielādēt

1.pants - Pienākums ievērot cilvēktiesības / 3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 2.punkts - Apcietinātā informētība / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 6.panta 2.punkts - Nevainīguma prezumpcija / 6.panta 3.punkts - Tiesību minimums noziegumā apsūdzētai personai / 17.pants – Tiesību ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums

TALANKOVS pret Latviju. Nr.5001/04 – Lēmums, 04.01.2008.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

TALMANE pret Latviju. Nr.47938/07 - Spriedums (kopsavilkums) - 13.10.2016.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

TARANEKS pret Latviju. Nr.3082/06 – Spriedums (kopsavilkums), 02.12.2014.

Lejupielādēt

6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

TARANEKS pret Latviju. Nr.3082/06 - Spriedums, 02.12.2014.

Lejupielādēt